Περιβαλλοντικές
Υπηρεσίες

Με σεβασμό στο περιβάλλον, προσφέρουμε στον άνθρωπο και το κοινωνικό σύνολο, έργα που βελτιώνουν ουσιαστικά την ποιότητα ζωής όλων μας.

Αερόβια Τεχνολογία

Αναερόβια Τεχνολογία

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων

Τεχνικές Υπηρεσίες

Δημιουργούμε έργα με προσωπική φροντίδα για το άριστο αποτέλεσμα αναβαθμίζοντας συνεχώς το επίπεδο τεχνογνωσίας μας και βελτιώνοντας διαρκώς τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας.
To εργοληπτικό πτυχίο 5ης τάξης μας επιτρέπει να αναλάβουμε τις παρακάτω υπηρεσίες.

Κτίρια

Ειδικά (Βιομηχανικά)

Αποχετευτικά και υδραυλικά

Οδοποιία

Αθλητικές Εγκαταστάσεις

30
χρόνια εμπειρίας
200
έργα
5
πιστοποιήσεις
180
εργαζόμενοι
1100
συνεργαζόμενες επιχειρήσεις
Αξίες
Ομίλου
Ο όμιλος TEDRA βασίζεται στην Άψογη εκπαίδευση και κατάρτιση προσωπικού, την Ασφάλεια, τη Λειτουργικότητα & την Αισθητική
Δέσμευση για
Ποιότητα
Ο όμιλος TEDRA ακολουθεί τα Διεθνή Πρότυπα Διαχείρισης

Λίστα Ενημέρωσης