Αναερόβια επεξεργασία αποβλήτων σε τυροκομική μονάδα

Το έργο αφορά το σχεδιασμό και την κατασκευή μιας πρότυπης μονάδας αναερόβιας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, μέσω της αναερόβιας τεχνολογίας Μemthane® .

Η τεχνολογία Memthane® είναι ένας αναερόβιος αντιδραστήρας μεμβρανών (AnMBR) που παράγει εξαιρετικής ποιότητας εκροή, η οποία δύναται να επαναχρησιμοποιηθεί ή να απορριφθεί απευθείας στην αποχέτευση, μεγιστοποιώντας παράλληλα την παραγωγή βιοαερίου και ενισχύοντας τον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Το βιοαέριο που παράγεται από αυτή τη διαδικασία χρησιμοποιείται για να τροφοδοτήσει την επιτόπια μονάδα ΣΗΘ (μονάδα συνδυασμένης θερμότητας και ισχύος), βοηθώντας τη γαλακτοβιομηχανία να είναι ουδέτερη από άνθρακα, καθώς οι αναθυμιάσεις ΣΗΘ επαναχρησιμοποιούνται για θερμική εκμετάλλευση.

Ημερομηνία

2019

Τύπος

Περιβαλλοντικό
Υπηρεσίες

Η δημιουργία σε προσωπικό επίπεδο

Σχεδιασμός

Ο σχεδιασμός αποτελεί τη δέσμευση της ΤEDRA απέναντι στην νομοθεσία, τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, προκείμενου ένα έργο να ικανοποιεί τις ανάγκες κάθε ενδιαφερόμενου πελάτη ξεχωριστά.

Μελέτη

Η μελέτη για την TEDRA είναι συνώνυμη της ακρίβειας, της ταχύτητας και της ποιότητας υλοποίησης του κάθε έργου μοναδικά. Η αποτελεσματική απόδοση της εργονομίας οδηγεί στο άριστο αποτέλεσμα κατασκευής του έργου με ορθότητα και πληρότητα.

Κατασκευή

Κάθε έργο έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις. Για την TEDRA, κάθε έργο αποτελεί πρόκληση εφαρμογής τεχνογνωσίας και εμπειρίας, με κύριο γνώμονα την υπευθυνότητα στην άρτια κατασκευή.

Συντήρηση

Η TEDRA παρουσιάζει και αναλαμβάνει την υλοποίηση ολοκληρωμένων λύσεων στον τομέα λειτουργίας και συντήρησης έργων, παρέχοντας εγγυήσεις ασφάλειας και αποδοτικότητας διαμέσου εργασιών συντήρησης.

Με γνώμονα την εμπειρία και την τεχνογνωσία και στοχεύοντας στο άριστο αποτέλεσμα με την βέλτιστη ποιότητα, ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσεις κάθε έργου με σκοπό την έγκαιρη και σωστή ολοκλήρωσή του.