TEDRA

Όμιλος ελληνικών εταιρειών

Ο όμιλος TEDRA ειδικεύεται στο σχεδιασμό, την κατασκευή, τη λειτουργία και τη συντήρηση τεχνικών και περιβαλλοντικών έργων, καθώς και σε προηγμένες τεχνολογίες για τη διαχείριση και αξιοποίηση αποβλήτων.

Αξιοποιώντας τη δημιουργικότητα και την άρτια κατάρτιση των ανθρώπων μας, το υψηλό επιστημονικό επίπεδο τεχνογνωσίας και τις καινοτόμες λύσεις, συμβάλλουμε στην επίτευξη μοναδικών έργων, παρέχοντας άριστα αποτελέσματα που βελτιώνουν την καθημερινή ποιότητα της ανθρώπινης ζωής, με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον και τον άνθρωπο.

Η καθετοποιημένη στρατηγική λειτουργίας του ομίλου προσδίδει μια καινοτόμο επιχειρηματική δραστηριότητα με πρωτοπόρες εκφάνσεις. Μέσα από την επιτυχημένη πορεία μας στον κατασκευαστικό κλάδο, μας δίνεται η δυνατότητα να εστιάσουμε σε νέες αγορές παραγωγής ενέργειας, με υψηλές μορφές τεχνολογίας διαχείρισης αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων.

Μέλη του ομίλου TEDRA αποτελούν οι εταιρίες FERTECH PRODUCTION και FERTILIS TRADE που συντελούν στην οραματική πορεία ανάπτυξης ενός οργανισμού, που σκοπό του έχει να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στη διεθνή αγορά.

Το όραμα μας

Εδώ και πάνω από 30 χρόνια, το όραμα του ομίλου είναι η βελτίωση της ανθρώπινης ζωής σε όλα τα επίπεδα, σε ότι αφορά ένα ισορροπημένο φυσικό περιβάλλον, με λιγότερα απόβλητα και περισσότερο σεβασμό στις αξίες διαβίωσης της παγκόσμιας κοινότητας. Γιατί, άλλωστε, η ποιότητα της ζωής κάθε ανθρώπου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη φύση και το περιβάλλον γύρω της.

Οι αξίες μας

Με κινητήρια δύναμη την εταιρική ευθύνη, τόσο ως προς τους πελάτες μας αλλά και ως προς το περιβάλλον, τηρούμε πιστά ορισμένες αξίες, που μας βοηθούν να πετυχαίνουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα σε κάθε έργο που αναλαμβάνουμε.

 • Αξιοπιστία στην ανάληψη έργων
 • Δημιουργικότητα στη σύλληψη καινοτόμων λύσεων
 • Δέσμευση στην ικανοποίηση αναγκών
 • Επιχειρηματικό Ήθος
 • Οικολογική συνείδηση
 • Εμμονή στην Ποιότητα
 • Αρχές Συνεργασίας
 • 2022

  Βράβευση

  Βραβείο στα Energy Mastering Awards 2022

 • 2021

  Ίδρυση

  Ίδρυση νέας μονάδας διαχείρισης αποβλήτων στον Δ. Ελασσόνας

 • 2020

  Βράβευση

  Βραβείο ΕΒΑΕ 2020

 • 2018

  Πιστοποίηση

  Απόκτηση εργοληπτικού πτυχίου 5ης τάξης

 • 2017

  Όμιλος

  Σύσταση Ομίλου TEDRA

 • 2015

  Ανάπτυξη

  Ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων

 • 2012

  FERTILIS trade

  Ίδρυση της FERTILIS trade

 • 2009

  FERTECH production

  Ίδρυση της FERTECH production

 • 2003

  Πιστοποίηση

  Απόκτηση εργοληπτικού πτυχίου 4ης τάξης

 • 1996

  Iδρυση

  Ίδρυση της ΤΕΔΡΑ Α.Τ.Ε.

 • 1989

  Αρχική ίδρυση

  Ίδρυση της αρχικής Ομόρρυθμης εταιρείας

Διευθυντικά Στελέχη

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΛΙΟΣ

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΚΛΙΑΟΣ

Διευθυντής Περιβαλλοντικών Υπηρεσιών TEDRA

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΤΟΣ

Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών TEDRA

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΕΗΣ

Διευθυντής Υπηρεσιών Διαχείρισης Αποβλήτων & FERTILIS TRADE

Οι άνθρωποι μας

Μία μεγάλη ομάδα με πολυετή εμπειρία

Εφαρμόζουμε μια ανθρωποκεντρική και δίκαιη πολιτική ανθρωπίνων πόρων, με στόχο την εξασφάλιση σχέσεων αμοιβαίας συνεργασίας σε πνεύμα ειλικρινούς και αμοιβαίου σεβασμού.

Σε ένα άρτιο και υγιές εργασιακό περιβάλλον με εταιρική και κοινωνική υπευθυνότητα, οι άνθρωποι μας επιμορφώνονται, εκπαιδεύονται, παρακινούνται και εξελίσσονται.

Στοχεύοντας σε μακροχρόνιες συνεργασίες αμοιβαίας εμπιστοσύνης, το ανθρώπινο δυναμικό του ομίλου μας αποτελείται από άρτια εκπαιδευμένους ανθρώπους με εξειδικευμένη γνώση και υψηλή κατάρτιση στον τομέα τους.

Ευκαιρίες Καριέρας

Εάν επιθυμείτε να ενταχθείτε στο ανθρώπινο δυναμικό του ομίλου TEDRA, μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στη διεύθυνση [email protected]

Συνεργάτες

Διεθνή Πρότυπα Διαχείρισης – ISO

ISO

9001

Σύστημα Διαχείρισης
Ποιότητας

ISO

14001

Σύστημα Περιβαλλοντικής
Διαχείρισης

ISO

45001

Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία

ISO

39001

Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας

ISO

50001

Σύστημα Διαχείρισης
Ενέργειας

SA

8000

Σύστημα Διαχείρισης Κοινωνικής Ευθύνης

Ισολογισμοί