Πρότυπο Νεφρολογικό Κέντρο Πάτρας

Το κτίριο, συνολικής επιφάνειας 1485,66m2 αποτελείται από 2  επίπεδα, το βασικό επίπεδο 0 με πρόσβαση από την πρώην Εθνική οδό και το κάτω επίπεδο -1.

Στο επίπεδο 0  χωροθετούνται οι δύο αίθουσες αιμοκάθαρσης 16 κλινών η κάθε μία, οι οποίες στρέφονται προς τη θέα της γέφυρας Ρίου- Αντίρριου, με τους βοηθητικούς χώρους υποστήριξης, η είσοδος-χώρος αναμονής και τα γραφεία διευθυντή και προϊσταμένης.

Στο επίπεδο -1 χωροθετούνται η διοίκηση με δυνατότητα  ανεξάρτητης  εισόδου  από  το  χαμηλό  σημείο,  καθώς  και  οι  υπόλοιποι  βοηθητικοί  και μηχανολογικοί  χώροι,  ενώ  εξασφαλίζεται  και  ανεξάρτητη  είσοδος-έξοδος για την τροφοδοσία  και αποκομιδή.

Ημερομηνία

2021

Τύπος

Βιομηχανικά
Υπηρεσίες

Η δημιουργία σε προσωπικό επίπεδο

Σχεδιασμός

Ο σχεδιασμός αποτελεί τη δέσμευση της ΤEDRA απέναντι στην νομοθεσία, τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, προκείμενου ένα έργο να ικανοποιεί τις ανάγκες κάθε ενδιαφερόμενου πελάτη ξεχωριστά.

Μελέτη

Η μελέτη για την TEDRA είναι συνώνυμη της ακρίβειας, της ταχύτητας και της ποιότητας υλοποίησης του κάθε έργου μοναδικά. Η αποτελεσματική απόδοση της εργονομίας οδηγεί στο άριστο αποτέλεσμα κατασκευής του έργου με ορθότητα και πληρότητα.

Κατασκευή

Κάθε έργο έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις. Για την TEDRA, κάθε έργο αποτελεί πρόκληση εφαρμογής τεχνογνωσίας και εμπειρίας, με κύριο γνώμονα την υπευθυνότητα στην άρτια κατασκευή.

Συντήρηση

Η TEDRA παρουσιάζει και αναλαμβάνει την υλοποίηση ολοκληρωμένων λύσεων στον τομέα λειτουργίας και συντήρησης έργων, παρέχοντας εγγυήσεις ασφάλειας και αποδοτικότητας διαμέσου εργασιών συντήρησης.

Με γνώμονα την εμπειρία και την τεχνογνωσία και στοχεύοντας στο άριστο αποτέλεσμα με την βέλτιστη ποιότητα, ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσεις κάθε έργου με σκοπό την έγκαιρη και σωστή ολοκλήρωσή του.