Συνεργάτες

Veolia Water Technologies

Συνεργάτες TEDRA

Παρέχουμε στην ελληνική αγορά καινοτόμες τεχνολογίες του γαλλικού οίκου VEOLIA, της μεγαλύτερης εταιρείας στον κόσμο στη διαχείριση νερού, ενέργειας και αποβλήτων.

Στόχος μας είναι η εφαρμογή προηγμένων τεχνολογιών με σκοπό την ορθή περιβαλλοντική διαχείριση, θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και κερδοφόρο αποτέλεσμα για τον επιχειρηματία.

Biothane

Συνεργάτες TEDRA

Για περισσότερα από 40 χρόνια, η BIOTHANE VEOLIA είναι μια κορυφαία εταιρεία στον τομέα των αναερόβιων λύσεων επεξεργασίας βιομηχανικών λυμάτων και βιοαερίου.

Μαζί με τη ΒIOTHANE συνεργαζόμαστε για την παροχή και ανάπτυξη προηγμένων τεχνολογιών και λύσεων για τη διατήρηση των πόρων και τη συμβολή σε ένα βιώσιμο μέλλον για την ανθρωπότητα.

Η αναερόβια τεχνολογία εφαρμόζεται ανά τον κόσμο για τη διαχείριση σε υγρά βιομηχανικά απόβλητα, όπως:

 • Βιομηχανίες παραγωγής ποτών (μη αλκοολούχων & αλκοολούχων)
 • Γαλακτοβιομηχανίες / τυροκομικές μονάδες
 • Κτηνοτροφικές μονάδες
 • Μονάδες αστικών λυμάτων
 • Ξενοδοχειακές μονάδες
 • Χαρτοποιίες
 • Χημικές βιομηχανίες

Τεχνολογίες BIOTHANE

AnoxKaldnes

Συνεργάτες TEDRA

Η AnoxKaldnes VEOLIA είναι μια παγκοσμίως κορυφαία εταιρεία στον τομέα του βιολογικού καθαρισμού λυμάτων για βιομηχανίες και δήμους.

Σε συνεργασία με την AnoxKaldnes, εισάγουμε καινοτόμες τεχνολογίες για την κατασκευή ή την αναβάθμιση ενός βιολογικού καθαρισμού λυμάτων με συμπαγείς, προσαρμοσμένες και αποτελεσματικές λύσεις επεξεργασίας νερού.

Οι αποδεδειγμένες τεχνολογίες επεξεργασίας νερού βρίσκονται σε περισσότερες από 1.200 μονάδες επεξεργασίας σε όλο τον κόσμο και εφαρμόζονται σε:

 • Βιομηχανίες παραγωγής ποτών (μη αλκοολούχων & αλκοολούχων)
 • Γαλακτοβιομηχανίες / τυροκομικές μονάδες
 • Κτηνοτροφικές μονάδες
 • Μονάδες αστικών λυμάτων
 • Ξενοδοχειακές μονάδες
 • Χαρτοποιίες
 • Χημικές βιομηχανίες

Τεχνολογίες AnoxKaldnes™

 • ANITA™Mox – For efficient ammonia removal
 • eXeno™ – Biological treatment of micropollutants
 • Z-MBBR – Adding a new dimension to biofilm technology
 • Industrial MBBR – General info
 • BAS™ – Biofilm-based pre-treatment technology
 • Biostyr™ Duo – Biological removal of carbon & nitrogen
 • Hybas™ – For activated sludge plants
 • Tracer™ – Removing complex compounds from Industrial wastewater

Showcase Video Presentation

Με περισσότερα από 30 έτη εμπειρίας στον κατασκευαστικό τομέα, ο όμιλος είναι δυναμικά αναπτυσσόμενος στην ελληνική και διεθνή αγορά, αναλαμβάνοντας εκατοντάδες έργα υψηλών προδιαγραφών, όπως βιομηχανικά κτίρια, περιβαλλοντικά, αποχετευτικά και υδραυλικά, οικιστικά κτίρια, αθλητικές εγκαταστάσεις και έργα οδοποιίας.

OUR YOUTUBE CHANNEL
Τί μπορούμε να κάνουμε για εσάς;

Γρήγορες απαντήσεις
στις πιο δημοφιλείς ερωτήσεις

Βεβαίως, αναλαμβάνουμε την εκπόνηση και την υποστήριξη όλων των απαιτούμενων μελετών για τη λειτουργία μιας βιομηχανικής μονάδας (μελέτες για έκδοση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας, μελέτες πυρασφάλειας, μελέτες διαχείρισης υγρών αποβλήτων, τεχνοοικονομικές μελέτες), διότι θεωρούμε ότι το άρτιο αποτέλεσμα προέρχεται πάντα από τη σωστή και λεπτομερή μελέτη κάθε έργου.
Εκτός από την αρχική μελέτη, στην κατασκευή των έργων περιλαμβάνεται η εκτέλεση των εργασιών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, κλιματισμού–αερισμού, πυρανίχνευσης–πυρόσβεσης, αποχέτευσης-ύδρευσης, καθώς επίσης και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Έτσι, λοιπόν, για κάθε έργο ξεχωριστά, ακολουθείται μια ολοκληρωμένη σειρά προεργασιών και διαδικασιών, ώστε να υλοποιηθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.
Όσον αφορά στον τομέα της αναερόβιας επεξεργασίας αποβλήτων, εφαρμόζουμε τη σύγχρονη τεχνολογία Memthane® της εταιρείας ΒΙΟΤΗΑΝΕ, του γαλλικού ομίλου διαχείρισης αποβλήτων και υδάτων Veolia. H τεχνολογία Memthane® προσφέρει σημαντική μείωση του συνολικού λειτουργικού κόστους, σε σύγκριση με τις συμβατικές τεχνολογίες, ενώ παράγει βιοαέριο υψηλής ενέργειας (ρυθμός παραγωγής βιοαερίου με σύσταση σε μεθάνιο που αγγίζει έως και το 65%), που μπορεί να αντικαταστήσει τα ορυκτά καύσιμα. Άρα, με τη χρήση της αναερόβιας τεχνολογίας, εξοικονομούμε όχι μόνο λειτουργικά έξοδα αλλά και πολύτιμους φυσικούς πόρους, προστατεύοντας έτσι το περιβάλλον.
Αναλαμβάνουμε τη συλλογή και διαχείριση αποβλήτων, όπως:
⦁ Στερεά μη επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα
⦁ Αστικά στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα από ΔΕΥΑ
⦁ Απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) από δημόσια και ιδιωτικά έργα
⦁ Κλαδέματα και άλλα ογκώδη απόβλητα

Δεν βρήκατε την απάντηση που χρειάζεστε;