Μονάδες Διαχείρισης Αποβλήτων

Παραγωγική μονάδα FERTECH PRODUCTION

Παραγωγική μονάδα FERTECH PRODUCTION

Η FERTECH PRODUCTION είναι πρωτοποριακή μονάδα παραγωγής του ομίλου ΤEDRA, υψηλής τεχνολογίας, στον τομέα της διαχείρισης οργανικών αποβλήτων, με κύρια βασική επιχειρηματική δραστηριότητα την παραγωγή οργανικών, οργανοχημικών λιπασμάτων. Το ιδιόκτητο εργοστάσιο συνολικής έκτασης 5.500m2 βρίσκεται στο Πλατύ Ημαθίας. Πρόκειται για σύγχρονες εγκαταστάσεις, εξοπλισμένες με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προηγμένες διαδικασίες παραγωγής, διασφαλισμένες με τα απαραίτητα πρότυπα ποιότητας.

Παραλαμβάνουμε και διαχειριζόμαστε πάνω από 15.000 τόνους/χρόνο οργανικών αποβλήτων.

Η παραγωγή των οργανικών και οργανοχημικών λιπασμάτων βασίζεται στην ανακύκλωση οργανικής ύλης (απαραίτητης για το έδαφος) επεξεργασμένης με τον πλέον σύγχρονο τρόπο και εμπλουτισμένης ανάλογα με τον τύπο του προϊόντος. Μέσα από συγκεκριμένη επεξεργασία των βιοστερεών, παράγουμε οργανικά λιπάσματα με υγρασία μικρότερη του 10%, ενώ σε συνεργασία με τη FERTILIS TRADE, παράγουμε διαφόρους τύπους οργανοχημικών λιπασμάτων.
Διαθέτοντας αυτοματοποιημένη μονάδα συσκευασίας, συσκευάζουμε τα προϊόντα σε μεγασάκους και σε σάκους των 25, 30 και 40 κιλών.

Μονάδα κομποστοποίησης & διαχείρισης ΑΕΚΚ

μονάδα κομποστοποίησης

Από τον Σεπτέμβριο του 2021 λειτουργεί μονάδα παραγωγής οργανικού εδαφοβελτιωτικού με εφαρμογή τεχνολογίας σειραδίων και επεξεργασίας αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.). Η μονάδα, συνολικής έκτασης 21.445 m2 βρίσκεται στον Δήμο Ελασσόνας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Βασικές δραστηριότητες της μονάδας είναι:

α) Παραγωγή οργανικού εδαφοβελτιωτικού με τη μέθοδο της κομποστοποίησης. Πρόκειται για μία μέθοδο διαχείρισης και φυσικής ανακύκλωσης των οργανικών αποβλήτων από εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων και από συγκεκριμένες βιομηχανικές δραστηριότητες, μέσω της οποίας τα απόβλητα βιοαποικοδομούνται χωρίς αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

β) Επεξεργασία Α.Ε.Κ.Κ. (απόβλητα από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις). Η μονάδα Επεξεργασίας Α.Ε.Κ.Κ., διαθέτει όλη την απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή ώστε να παραλαμβάνει και να επεξεργάζεται Α.Ε.Κ.Κ., καθώς και να μεριμνά για την προσωρινή αποθήκευσή τους. Σκοπός μας είναι η διοχέτευσή τους προς τις πλέον ενδεδειγμένες λύσεις εναλλακτικής διαχείρισης και η επαναχρησιμοποίηση, αξιοποίηση και ανακύκλωση των συλλεγόμενων υλικών.

Showcase Video Presentation

Με περισσότερα από 30 έτη εμπειρίας στον κατασκευαστικό τομέα, ο όμιλος είναι δυναμικά αναπτυσσόμενος στην ελληνική και διεθνή αγορά, αναλαμβάνοντας εκατοντάδες έργα υψηλών προδιαγραφών, όπως βιομηχανικά κτίρια, περιβαλλοντικά, αποχετευτικά και υδραυλικά, οικιστικά κτίρια, αθλητικές εγκαταστάσεις και έργα οδοποιίας.

OUR YOUTUBE CHANNEL
Τί μπορούμε να κάνουμε για εσάς;

Γρήγορες απαντήσεις
στις πιο δημοφιλείς ερωτήσεις

Ναι, αναλαμβάνουμε την εκπόνηση και την υποστήριξη όλων των απαιτούμενων μελετών για τη λειτουργία μιας βιομηχανικής μονάδας, όπως μελέτες για έκδοση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας, μελέτες πυρασφάλειας, μελέτες διαχείρισης υγρών αποβλήτων, τεχνοοικονομικές μελέτες.
Στην κατασκευή των έργων περιλαμβάνεται η εκτέλεση των εργασιών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, κλιματισμού – αερισμού, πυρανίχνευσης – πυρόσβεσης, αποχέτευσης - ύδρευσης, καθώς επίσης και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
Στον τομέα της αναερόβιας επεξεργασίας αποβλήτων, εφαρμόζουμε την τεχνολογία Memthane® της εταιρίας ΒΙΟΤΗΑΝΕ, του γαλλικού ομίλου διαχείρισης αποβλήτων και υδάτων Veolia. H τεχνολογία Memthane® προσφέρει σημαντική μείωση του συνολικού λειτουργικού κόστους σε σύγκριση με τις συμβατικές τεχνολογίες, ενώ παράγει βιοαέριο υψηλής ενέργειας (ρυθμός παραγωγής βιοαερίου με σύσταση σε μεθάνιο που αγγίζει έως και το 65%), που μπορεί να αντικαταστήσει τα ορυκτά καύσιμα.
Αναλαμβάνουμε τη συλλογή και διαχείριση αποβλήτων, όπως:
- Στερεά μη επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα
- Αστικά στερεά, μη επικίνδυνα απόβλητα από ΔΕΥΑ
- Απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) από δημόσια και ιδιωτικά έργα
- Κλαδέματα και άλλα ογκώδη απόβλητα
- Τα απόβλητα μεταφέρονται προς επεξεργασία και επαναχρησιμοποίηση στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων του ομίλου, στο Πλατύ Ημαθίας και στην Ελασσόνα Θεσσαλίας.

Δεν βρήκατε την απάντηση που χρειάζεστε;