Μονάδες Διαχείρισης Αποβλήτων

Παραγωγική μονάδα FERTECH PRODUCTION

Παραγωγική μονάδα FERTECH PRODUCTION

Το 2009 ιδρύεται η FERTECH PRODUCTION. Μία υψηλής τεχνολογίας, πρωτοποριακή μονάδα παραγωγής του ομίλου ΤEDRA, με εξειδίκευση στον τομέα της διαχείρισης οργανικών αποβλήτων και κύρια βασική επιχειρηματική δραστηριότητα την παραγωγή οργανικών και οργανοχημικών λιπασμάτων. Το ιδιόκτητο εργοστάσιο συνολικής έκτασης 5.500m² βρίσκεται στο Πλατύ Ημαθίας, όπου πραγματοποιείται η επεξεργασία και η επαναχρησιμοποίηση των λυμάτων. Πρόκειται για σύγχρονες εγκαταστάσεις, εξοπλισμένες με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προηγμένες διαδικασίες παραγωγής, διασφαλισμένες με τα απαραίτητα πρότυπα ποιότητας. Ετησίως, παραλαμβάνουμε και διαχειριζόμαστε 15.000 τόνους οργανικών αποβλήτων και συνεχίζουμε δυναμικά, μέχρι να επιτύχουμε τον τελικό μας στόχο.

Η παραγωγή των οργανικών και οργανοχημικών λιπασμάτων βασίζεται στην ανακύκλωση οργανικής ύλης (απαραίτητης για το έδαφος), η οποία επεξεργάζεται με τον πλέον σύγχρονο τρόπο και εμπλουτίζεται ανάλογα με τον τύπο του προϊόντος. Μέσα από συγκεκριμένη επεξεργασία των βιοστερεών αποβλήτων, παράγουμε οργανικά λιπάσματα με υγρασία μικρότερη του 10%, ενώ σε συνεργασία με τη FERTILIS TRADE, παράγουμε διαφόρους τύπους οργανοχημικών λιπασμάτων.

Επίσης, διαθέτουμε αυτοματοποιημένη μονάδα συσκευασίας και συσκευάζουμε τα προϊόντα σε μεγασάκους και σε σάκους των 25, 30 και 40 κιλών.

Μονάδα κομποστοποίησης & διαχείρισης ΑΕΚΚ

μονάδα κομποστοποίησης

Από τον Σεπτέμβριο του 2021, λειτουργεί μονάδα παραγωγής οργανικού εδαφοβελτιωτικού με εφαρμογή τεχνολογίας σειραδίων και επεξεργασίας αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ). Η μονάδα, συνολικής έκτασης 21.445 m² βρίσκεται στον Δήμο Ελασσόνας της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Βασικές δραστηριότητες της μονάδας είναι:

α) Παραγωγή οργανικού εδαφοβελτιωτικού με τη μέθοδο της κομποστοποίησης. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για μία μέθοδο διαχείρισης και φυσικής ανακύκλωσης των οργανικών αποβλήτων, από εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων και συγκεκριμένες βιομηχανικές δραστηριότητες, μέσω της οποίας τα απόβλητα βιοαποικοδομούνται χωρίς αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

β) Επεξεργασία ΑΕΚΚ (απόβλητα από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις). Η μονάδα επεξεργασίας ΑΕΚΚ, διαθέτει όλη την απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή ώστε να παραλαμβάνει και να επεξεργάζεται ΑΕΚΚ, καθώς και να μεριμνά για την προσωρινή αποθήκευσή τους. Σκοπός μας είναι η διοχέτευσή τους προς τις πλέον ενδεδειγμένες λύσεις εναλλακτικής διαχείρισης και η επαναχρησιμοποίηση, αξιοποίηση και ανακύκλωση των συλλεγόμενων υλικών.

Showcase Video Presentation

Με περισσότερα από 30 έτη εμπειρίας στον κατασκευαστικό τομέα, ο όμιλος είναι δυναμικά αναπτυσσόμενος στην ελληνική και διεθνή αγορά, αναλαμβάνοντας εκατοντάδες έργα υψηλών προδιαγραφών, όπως βιομηχανικά κτίρια, περιβαλλοντικά, αποχετευτικά και υδραυλικά, οικιστικά κτίρια, αθλητικές εγκαταστάσεις και έργα οδοποιίας.

OUR YOUTUBE CHANNEL
Τί μπορούμε να κάνουμε για εσάς;

Γρήγορες απαντήσεις
στις πιο δημοφιλείς ερωτήσεις

Βεβαίως, αναλαμβάνουμε την εκπόνηση και την υποστήριξη όλων των απαιτούμενων μελετών για τη λειτουργία μιας βιομηχανικής μονάδας (μελέτες για έκδοση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας, μελέτες πυρασφάλειας, μελέτες διαχείρισης υγρών αποβλήτων, τεχνοοικονομικές μελέτες), διότι θεωρούμε ότι το άρτιο αποτέλεσμα προέρχεται πάντα από τη σωστή και λεπτομερή μελέτη κάθε έργου.
Εκτός από την αρχική μελέτη, στην κατασκευή των έργων περιλαμβάνεται η εκτέλεση των εργασιών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, κλιματισμού–αερισμού, πυρανίχνευσης–πυρόσβεσης, αποχέτευσης-ύδρευσης, καθώς επίσης και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Έτσι, λοιπόν, για κάθε έργο ξεχωριστά, ακολουθείται μια ολοκληρωμένη σειρά προεργασιών και διαδικασιών, ώστε να υλοποιηθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.
Όσον αφορά στον τομέα της αναερόβιας επεξεργασίας αποβλήτων, εφαρμόζουμε τη σύγχρονη τεχνολογία Memthane® της εταιρείας ΒΙΟΤΗΑΝΕ, του γαλλικού ομίλου διαχείρισης αποβλήτων και υδάτων Veolia. H τεχνολογία Memthane® προσφέρει σημαντική μείωση του συνολικού λειτουργικού κόστους, σε σύγκριση με τις συμβατικές τεχνολογίες, ενώ παράγει βιοαέριο υψηλής ενέργειας (ρυθμός παραγωγής βιοαερίου με σύσταση σε μεθάνιο που αγγίζει έως και το 65%), που μπορεί να αντικαταστήσει τα ορυκτά καύσιμα. Άρα, με τη χρήση της αναερόβιας τεχνολογίας, εξοικονομούμε όχι μόνο λειτουργικά έξοδα αλλά και πολύτιμους φυσικούς πόρους, προστατεύοντας έτσι το περιβάλλον.
Αναλαμβάνουμε τη συλλογή και διαχείριση αποβλήτων, όπως:
⦁ Στερεά μη επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα
⦁ Αστικά στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα από ΔΕΥΑ
⦁ Απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) από δημόσια και ιδιωτικά έργα
⦁ Κλαδέματα και άλλα ογκώδη απόβλητα

Δεν βρήκατε την απάντηση που χρειάζεστε;