Τεχνικές Υπηρεσίες

Έχοντας ως γνώμονα την εμπειρία και την τεχνογνωσία, στοχεύουμε πάντα στο άριστο αποτέλεσμα με την βέλτιστη δυνατή ποιότητα. Έτσι, ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσεις κάθε έργου με σκοπό την έγκαιρη και σωστή ολοκλήρωσή του, προσφέροντας τεχνικές υπηρεσίες με την κατασκευή αποχετευτικών και υδραυλικών δικτύων, βιομηχανικών και οικιστικών κτιρίων, δρόμων και αθλητικών εγκαταστάσεων σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Το εργοληπτικό πτυχίο 5ης τάξης μας επιτρέπει να αναλάβουμε τις παρακάτω υπηρεσίες:

Σχεδιασμός

Σχεδιασμός

Ο λεπτομερής σχεδιασμός αποτελεί τόσο τη βέλτιστη ευκαιρία μας για την αντιμετώπιση αναδυόμενων προβλημάτων, όσο και τη δέσμευσή μας απέναντι στη νομοθεσία και στους κανόνες της επιστήμης, προκείμενου ένα έργο να ικανοποιεί τις ανάγκες κάθε ενδιαφερόμενου πελάτη. Έτσι, πριν την ανάληψη κάθε έργου, σχεδιάζουμε πολύ προσεκτικά τα βήματα και τις τεχνικές υλοποίησής του, ώστε να προσφέρουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Μελέτη

Μελέτη

Εφόσον έχει προηγηθεί ο σωστός σχεδιασμός, ακολουθεί η προσεκτική και αναλυτική μελέτη των έργων που αναλαμβάνουμε. Για εμάς, μελέτη σημαίνει ακρίβεια, ταχύτητα και ποιότητα στην υλοποίηση κάθε έργου μας. Η λεπτομερής αναφορά σε στάδια, προδιαγραφές και απαιτήσεις οδηγεί στο άριστο αποτέλεσμα κατασκευής του έργου με ορθότητα και πληρότητα.

Κατασκευή

Κατασκευή

Ως ειδικοί στον κατασκευαστικό τομέα, στόχος μας είναι να προσφέρουμε λύση σε κάθε κατασκευαστική ανάγκη ιδιαίτερων απαιτήσεων. Πρόκειται για μία σύνθετη εργασία που απαιτεί υψηλή τεχνογνωσία, εξειδίκευση και εμπειρία, με κύριο γνώμονα την υπευθυνότητα για την άρτια κατασκευή των έργων και τον σεβασμό προς τον άνθρωπο και τον πλανήτη.

Συντήρηση

Συντήρηση

Εκτός από την αναλυτική σχεδίαση και την κατασκευή ενός έργου, πολύ σημαντικό ρόλο παίζει και η συντήρησή του. Γι’ αυτό τον λόγο, παρέχουμε εγγυήσεις ασφάλειας, αποδοτικότητας και άρτιας λειτουργίας, μέσω προγραμματισμένων και έκτακτων εργασιών συντήρησης. Ακόμα, αναλαμβάνουμε και παρουσιάζουμε την υλοποίηση ολοκληρωμένων λύσεων στον τομέα της λειτουργίας και της συντήρησης των έργων, εξασφαλίζοντας, έτσι, την εμπιστοσύνη των πελατών μας για κάθε έργο που παραδίδουμε.

Showcase Video Presentation

Με περισσότερα από 30 έτη εμπειρίας στον κατασκευαστικό τομέα, ο όμιλος είναι δυναμικά αναπτυσσόμενος στην ελληνική και διεθνή αγορά, αναλαμβάνοντας εκατοντάδες έργα υψηλών προδιαγραφών, όπως βιομηχανικά κτίρια, περιβαλλοντικά, αποχετευτικά και υδραυλικά, οικιστικά κτίρια, αθλητικές εγκαταστάσεις και έργα οδοποιίας.

OUR YOUTUBE CHANNEL
Τί μπορούμε να κάνουμε για εσάς;

Γρήγορες απαντήσεις
στις πιο δημοφιλείς ερωτήσεις

Βεβαίως, αναλαμβάνουμε την εκπόνηση και την υποστήριξη όλων των απαιτούμενων μελετών για τη λειτουργία μιας βιομηχανικής μονάδας (μελέτες για έκδοση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας, μελέτες πυρασφάλειας, μελέτες διαχείρισης υγρών αποβλήτων, τεχνοοικονομικές μελέτες), διότι θεωρούμε ότι το άρτιο αποτέλεσμα προέρχεται πάντα από τη σωστή και λεπτομερή μελέτη κάθε έργου.
Εκτός από την αρχική μελέτη, στην κατασκευή των έργων περιλαμβάνεται η εκτέλεση των εργασιών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, κλιματισμού–αερισμού, πυρανίχνευσης–πυρόσβεσης, αποχέτευσης-ύδρευσης, καθώς επίσης και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Έτσι, λοιπόν, για κάθε έργο ξεχωριστά, ακολουθείται μια ολοκληρωμένη σειρά προεργασιών και διαδικασιών, ώστε να υλοποιηθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.
Όσον αφορά στον τομέα της αναερόβιας επεξεργασίας αποβλήτων, εφαρμόζουμε τη σύγχρονη τεχνολογία Memthane® της εταιρείας ΒΙΟΤΗΑΝΕ, του γαλλικού ομίλου διαχείρισης αποβλήτων και υδάτων Veolia. H τεχνολογία Memthane® προσφέρει σημαντική μείωση του συνολικού λειτουργικού κόστους, σε σύγκριση με τις συμβατικές τεχνολογίες, ενώ παράγει βιοαέριο υψηλής ενέργειας (ρυθμός παραγωγής βιοαερίου με σύσταση σε μεθάνιο που αγγίζει έως και το 65%), που μπορεί να αντικαταστήσει τα ορυκτά καύσιμα. Άρα, με τη χρήση της αναερόβιας τεχνολογίας, εξοικονομούμε όχι μόνο λειτουργικά έξοδα αλλά και πολύτιμους φυσικούς πόρους, προστατεύοντας έτσι το περιβάλλον.
Αναλαμβάνουμε τη συλλογή και διαχείριση αποβλήτων, όπως:
⦁ Στερεά μη επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα
⦁ Αστικά στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα από ΔΕΥΑ
⦁ Απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) από δημόσια και ιδιωτικά έργα
⦁ Κλαδέματα και άλλα ογκώδη απόβλητα

Δεν βρήκατε την απάντηση που χρειάζεστε;