Τεχνικές Υπηρεσίες

Με γνώμονα την εμπειρία και την τεχνογνωσία και στοχεύοντας στο άριστο αποτέλεσμα με την βέλτιστη ποιότητα, ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσεις κάθε έργου με σκοπό την έγκαιρη και σωστή ολοκλήρωσή του, προσφέροντας τεχνικές υπηρεσίες με την κατασκευή αποχετευτικών και υδραυλικών δικτύων, βιομηχανικών και οικιστικών κτιρίων, δρόμους και αθλητικές εγκαταστάσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Το εργοληπτικό πτυχίο 5ης τάξης μας επιτρέπει να αναλάβουμε τις παρακάτω υπηρεσίες.

Σχεδιασμός

Σχεδιασμός

Ο λεπτομερής σχεδιασμός αποτελεί τόσο την βέλτιστη ευκαιρία μας για την αντιμετώπιση αναδυόμενων προβλημάτων, όσο και τη δέσμευσή μας απέναντι στην νομοθεσία και στους κανόνες της επιστήμης, προκείμενου ένα έργο να ικανοποιεί τις ανάγκες κάθε ενδιαφερόμενου πελάτη.

Μελέτη

Μελέτη

Για εμάς μελέτη σημαίνει ακρίβεια, ταχύτητα και ποιότητα στην υλοποίηση κάθε έργου μας. Η λεπτομερής αναφορά σε στάδια, προδιαγραφές και απαιτήσεις οδηγεί στο άριστο αποτέλεσμα κατασκευής του έργου με ορθότητα και πληρότητα.

Κατασκευή

Κατασκευή

Στόχος μας είναι να προσφέρουμε λύση σε κάθε κατασκευαστική ανάγκη ιδιαίτερων απαιτήσεων. Πρόκειται για μία σύνθετη εργασία που απαιτεί υψηλή τεχνογνωσία, εξειδίκευση και εμπειρία, με κύριο γνώμονα την υπευθυνότητα για την άρτια κατασκευή των έργων.

Συντήρηση

Συντήρηση

Παρέχοντας εγγυήσεις ασφάλειας, αποδοτικότητας και άρτιας λειτουργίας μέσω προγραμματισμένων και έκτακτων εργασιών συντήρησης, παρουσιάζουμε και αναλαμβάνουμε την υλοποίηση ολοκληρωμένων λύσεων στον τομέα της λειτουργίας και της συντήρησης των έργων.

Showcase Video Presentation

Με περισσότερα από 30 έτη εμπειρίας στον κατασκευαστικό τομέα, ο όμιλος είναι δυναμικά αναπτυσσόμενος στην ελληνική και διεθνή αγορά, αναλαμβάνοντας εκατοντάδες έργα υψηλών προδιαγραφών, όπως βιομηχανικά κτίρια, περιβαλλοντικά, αποχετευτικά και υδραυλικά, οικιστικά κτίρια, αθλητικές εγκαταστάσεις και έργα οδοποιίας.

OUR YOUTUBE CHANNEL
Τί μπορούμε να κάνουμε για εσάς;

Γρήγορες απαντήσεις
στις πιο δημοφιλείς ερωτήσεις

Ναι, αναλαμβάνουμε την εκπόνηση και την υποστήριξη όλων των απαιτούμενων μελετών για τη λειτουργία μιας βιομηχανικής μονάδας, όπως μελέτες για έκδοση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας, μελέτες πυρασφάλειας, μελέτες διαχείρισης υγρών αποβλήτων, τεχνοοικονομικές μελέτες.
Στην κατασκευή των έργων περιλαμβάνεται η εκτέλεση των εργασιών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, κλιματισμού – αερισμού, πυρανίχνευσης – πυρόσβεσης, αποχέτευσης - ύδρευσης, καθώς επίσης και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
Στον τομέα της αναερόβιας επεξεργασίας αποβλήτων, εφαρμόζουμε την τεχνολογία Memthane® της εταιρίας ΒΙΟΤΗΑΝΕ, του γαλλικού ομίλου διαχείρισης αποβλήτων και υδάτων Veolia. H τεχνολογία Memthane® προσφέρει σημαντική μείωση του συνολικού λειτουργικού κόστους σε σύγκριση με τις συμβατικές τεχνολογίες, ενώ παράγει βιοαέριο υψηλής ενέργειας (ρυθμός παραγωγής βιοαερίου με σύσταση σε μεθάνιο που αγγίζει έως και το 65%), που μπορεί να αντικαταστήσει τα ορυκτά καύσιμα.
Αναλαμβάνουμε τη συλλογή και διαχείριση αποβλήτων, όπως:
- Στερεά μη επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα
- Αστικά στερεά, μη επικίνδυνα απόβλητα από ΔΕΥΑ
- Απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) από δημόσια και ιδιωτικά έργα
- Κλαδέματα και άλλα ογκώδη απόβλητα
- Τα απόβλητα μεταφέρονται προς επεξεργασία και επαναχρησιμοποίηση στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων του ομίλου, στο Πλατύ Ημαθίας και στην Ελασσόνα Θεσσαλίας.

Δεν βρήκατε την απάντηση που χρειάζεστε;