Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Ως επιχειρηματική οντότητα άρρηκτα συνδεδεμένη με το κοινωνικό σύνολο και αποδεχόμενοι την ευθύνη που μας αναλογεί απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον, προχωράμε σε ενέργειες αντιμετώπισης κοινωνικών και περιβαλλοντικών ζητημάτων.

Εταιρικός Εθελοντισμός

Εταιρική Φιλανθρωπία

Κοινωνικά Υπεύθυνες Πρακτικές

Προώθηση του Σκοπού μας