Ψυκτικοί θάλαμοι και παραγωγική μονάδα στη Βιομηχανία γάλακτος ΟΜΗΡΟΣ

Η νέα παραγωγική μονάδα της γαλακτοβιομηχανίας ΟΜΗΡΟΣ ΑΕΒΕ είναι εξοπλισμένη με υπερσύγχρονη τεχνολογία και μοντέρνο σχεδιασμό, παρέχοντας ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας στους εργαζόμενους.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για την κατασκευή του βιομηχανικού κτιρίου ψυκτικών θαλάμων με εκσυγχρονισμένο σύστημα ψύξης και δυναμικότητα αποθήκευσης 7.200 παλετών, θερμοθάλαμους αποθήκευσης χωρητικότητας 600 παλετών, καθώς και τη νέα μονάδα παραγωγής τυροκομικών προϊόντων.

Σε όλους τους χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος ενσωματώθηκαν υλικά ειδικών προδιαγραφών για την προστασία των επιφανειών αποθήκευσης και συντήρησης ευαίσθητων προϊόντων με άριστη θερμο-υγρομόνωση και εξασφάλιση των απαιτούμενων προδιαγραφών πυραντίστασης και πυροπροστασίας.

Ημερομηνία

2019

Τύπος

Βιομηχανικό
Υπηρεσίες

Η δημιουργία σε προσωπικό επίπεδο

Σχεδιασμός

Ο σχεδιασμός αποτελεί τη δέσμευση της ΤEDRA απέναντι στην νομοθεσία, τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, προκείμενου ένα έργο να ικανοποιεί τις ανάγκες κάθε ενδιαφερόμενου πελάτη ξεχωριστά.

Μελέτη

Η μελέτη για την TEDRA είναι συνώνυμη της ακρίβειας, της ταχύτητας και της ποιότητας υλοποίησης του κάθε έργου μοναδικά. Η αποτελεσματική απόδοση της εργονομίας οδηγεί στο άριστο αποτέλεσμα κατασκευής του έργου με ορθότητα και πληρότητα.

Κατασκευή

Κάθε έργο έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις. Για την TEDRA, κάθε έργο αποτελεί πρόκληση εφαρμογής τεχνογνωσίας και εμπειρίας, με κύριο γνώμονα την υπευθυνότητα στην άρτια κατασκευή.

Συντήρηση

Η TEDRA παρουσιάζει και αναλαμβάνει την υλοποίηση ολοκληρωμένων λύσεων στον τομέα λειτουργίας και συντήρησης έργων, παρέχοντας εγγυήσεις ασφάλειας και αποδοτικότητας διαμέσου εργασιών συντήρησης.

Με γνώμονα την εμπειρία και την τεχνογνωσία και στοχεύοντας στο άριστο αποτέλεσμα με την βέλτιστη ποιότητα, ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσεις κάθε έργου με σκοπό την έγκαιρη και σωστή ολοκλήρωσή του.