Κατασκευή Πρότυπου Νεφρολογικού Κέντρου Πάτρας

Στο πλαίσιο της συνέχισης της συνεργασίας με την εταιρία Ariti SA, o όμιλος TEDRA εκκίνησε τις εργασίες για την κατασκευή του Πρότυπου Νεφρολογικού Κέντρου Πάτρας, μιας υπερσύγχρονης Μονάδας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης 34 κλινών, συνολικής επιφάνειας 1575,42 τ.μ. στον οικισμό Ακταίου στην Πάτρα.

Το κτίριο αποτελείται από 2  επίπεδα, το βασικό Επίπεδο 0 με πρόσβαση από την πρώην Εθνική οδό και το κάτω Επίπεδο -1.

Στο Επίπεδο 0  χωροθετούνται οι δύο αίθουσες αιμοκάθαρσης 16 κλινών η κάθε μία, οι οποίες στρέφονται προς τη θέα της γέφυρας Ρίου- Αντίρριου, με τους βοηθητικούς χώρους υποστήριξης, η είσοδος-χώρος αναμονής και τα γραφεία διευθυντή και προϊσταμένης.

Στο Επίπεδο -1 χωροθετούνται η διοίκηση με δυνατότητα  ανεξάρτητης  εισόδου  από  το  χαμηλό  σημείο,  καθώς  και  οι  υπόλοιποι  βοηθητικοί  και μηχανολογικοί  χώροι,  ενώ  εξασφαλίζεται  και  ανεξάρτητη  είσοδος-έξοδος για  την  τροφοδοσία  και αποκομιδή.

Ο χρόνος αποπεράτωσης ορίζεται το τέλος του 2021.

Previous

Παρουσίαση έργου στο 7ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας

Κατασκευή νέας γέφυρας Αράχθου ποταμού

Next