Μεταλλικό κτίριο στην τυροκομική μονάδα ΜΠΙΖΙΟΣ ΑΕ

Πρόκειται για την κατασκευή ενός μεταλλικού κτιρίου με τα εξής χαρακτηριστικά:

  • Το δάπεδο του κτιρίου είναι βιομηχανικό.
  • Το κτίριο διαθέτει δύο βιομηχανικές θύρες  διαστάσεων 3,5m x 3,5m και μία ανθρωποθυρίδα διαστάσεων 1,00m x 2,15m.
  • Για την πυροπροστασία του κτιρίου χρησιμοποιήθηκε πυράντοχη βαφή στο μεταλλικό σκελετό του, καθώς και πάνελ πετροβάμβακα πάχους 80mm, τόσο στην επικάλυψη όσο και στην πλάγιο-κάλυψη αυτού.

Στην κατασκευή του κτιρίου περιλαμβάνονται οι απαραίτητες  Η/Μ  εγκαταστάσεις (αποχέτευση, ύδρευση, ηλεκτρολογική εγκατάσταση, πυρόσβεση).

Ημερομηνία

2019

Τύπος

Βιομηχανικό
Υπηρεσίες

Η δημιουργία σε προσωπικό επίπεδο

Σχεδιασμός

Ο σχεδιασμός αποτελεί τη δέσμευση της ΤEDRA απέναντι στην νομοθεσία, τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, προκείμενου ένα έργο να ικανοποιεί τις ανάγκες κάθε ενδιαφερόμενου πελάτη ξεχωριστά.

Μελέτη

Η μελέτη για την TEDRA είναι συνώνυμη της ακρίβειας, της ταχύτητας και της ποιότητας υλοποίησης του κάθε έργου μοναδικά. Η αποτελεσματική απόδοση της εργονομίας οδηγεί στο άριστο αποτέλεσμα κατασκευής του έργου με ορθότητα και πληρότητα.

Κατασκευή

Κάθε έργο έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις. Για την TEDRA, κάθε έργο αποτελεί πρόκληση εφαρμογής τεχνογνωσίας και εμπειρίας, με κύριο γνώμονα την υπευθυνότητα στην άρτια κατασκευή.

Συντήρηση

Η TEDRA παρουσιάζει και αναλαμβάνει την υλοποίηση ολοκληρωμένων λύσεων στον τομέα λειτουργίας και συντήρησης έργων, παρέχοντας εγγυήσεις ασφάλειας και αποδοτικότητας διαμέσου εργασιών συντήρησης.

Με γνώμονα την εμπειρία και την τεχνογνωσία και στοχεύοντας στο άριστο αποτέλεσμα με την βέλτιστη ποιότητα, ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσεις κάθε έργου με σκοπό την έγκαιρη και σωστή ολοκλήρωσή του.