Υπογραφή σύμβασης για την κατασκευή αποχετευτικού δικτύου της Δ.Ε. Κόνιτσας

Ξεκινούν άμεσα οι εργασίας για την την κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου στη Δημοτική Ενότητα Κόνιτσας, μετά και την υπογραφή της σύμβασης.

Περισσότερα