Εκδήλωση για τη ανταποδοτική διαχείριση των αποβλήτων

Μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση για την πρωτοποριακή διαχείριση και αξιοποίηση αποβλήτων, καθώς και για τις καινοτόμες υπηρεσίες που παρέχει για λογαριασμό φορέων του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, διοργάνωσε την Πέμπτη, 04 Απριλίου ο Όμιλος TEDRA.

Περισσότερα