Λειτουργία – Συντήρηση ΕΕΛ Λειανοκλαδίου – Υπάτης

Λειτουργία – Συντήρηση ΕΕΛ Λειανοκλαδίου – Υπάτης

Λειτουργία – Συντήρηση ΕΕΛ Δήμου Φιλιατών

Λειτουργία και συντήρηση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Φιλιατών.

Λειτουργία- Συντήρηση ΕΕΛ Δήμου Δίου-Ολύμπου

Λειτουργία και Συντήρηση ΕΕΛ Δήμου Δίου-Ολύμπου

Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Κρανέα Ελασσόνας

Κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Κρανέα Ελασσόνας

Πιλοτικό μοντέλο επεξεργασίας αποβλήτων στη βιομ. γάλακτος ΟΜΗΡΟΣ

Εγκατάσταση και λειτουργία πιλοτικής μονάδας AnSBR Sparthane στη βιομηχανία παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων ΟΜΗΡΟΣ ΑΕBΕ

Λειτουργία – Συντήρηση 3 ΕΕΛ Δήμου Ελασσόνας

Λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων στα δημοτικά διαμερίσματα Ελασσόνα – Λιβάδι- Σαραντάπορο

Αναερόβια επεξεργασία αποβλήτων σε τυροκομική μονάδα

Κατασκευή και λειτουργία πλήρους μονάδας αναερόβιας επεξεργασίας υγρών βιομηχανικών αποβλήτων.

Λειτουργία – Συντήρηση ΕΕΛ Λαμίας

Λειτουργία και συντήρηση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Λαμίας

Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Αγιάς

Κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Αγιάς

ΧΑΔΑ Δήμου Αλεξάνδρειας

Αποκατάσταση 4 Χώρων ανεξάρτητης διάθεσης αποβλήτων, Αλεξάνδρειας

Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Αργυροπουλίου, Δήμος Τυρνάβου

Κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Αργυροπουλίου, Δήμος Τυρνάβου

Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Τοξότες, Ξάνθη

Κατασκευή δικτύου αποχετεύσεως και βιολογικού καθαρισμού, Τοξότες, Ξάνθη

Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Ελασσόνας

Κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Ελασσόνας