Πρότυπο Νεφρολογικό Κέντρο Πέλλας

Αλλαγή χρήσης και διαρρύθμιση υφιστάμενου καταστήματος σε μία υπερσύγχρονη Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης στη Σκύδρα Πέλλας, με στόχο την κάλυψη όλων των αναγκών των ασθενών που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση στην ευρύτερη περιοχή των νομών Πέλλας και Ημαθίας.

Το κτίριο, συνολικής έκτασης 1000 m², περιλαμβάνει 28 θέσεις αιμοκάθαρσης, εξοπλισμένες με μηχανήματα αιμοκάθαρσης τελευταίας τεχνολογίας, που παρέχουν την δυνατότητα εφαρμογής όλων των μέχρι σήμερα γνωστών μεθόδων θεραπεία.

Ημερομηνία

2013

Προϋπολογισμός

1.400.000,00€

Τύπος

Βιομηχανικά
Υπηρεσίες

Η δημιουργία σε προσωπικό επίπεδο

Σχεδιασμός

Ο σχεδιασμός αποτελεί τη δέσμευση της ΤEDRA απέναντι στην νομοθεσία, τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, προκείμενου ένα έργο να ικανοποιεί τις ανάγκες κάθε ενδιαφερόμενου πελάτη ξεχωριστά.

Μελέτη

Η μελέτη για την TEDRA είναι συνώνυμη της ακρίβειας, της ταχύτητας και της ποιότητας υλοποίησης του κάθε έργου μοναδικά. Η αποτελεσματική απόδοση της εργονομίας οδηγεί στο άριστο αποτέλεσμα κατασκευής του έργου με ορθότητα και πληρότητα.

Κατασκευή

Κάθε έργο έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις. Για την TEDRA, κάθε έργο αποτελεί πρόκληση εφαρμογής τεχνογνωσίας και εμπειρίας, με κύριο γνώμονα την υπευθυνότητα στην άρτια κατασκευή.

Συντήρηση

Η TEDRA παρουσιάζει και αναλαμβάνει την υλοποίηση ολοκληρωμένων λύσεων στον τομέα λειτουργίας και συντήρησης έργων, παρέχοντας εγγυήσεις ασφάλειας και αποδοτικότητας διαμέσου εργασιών συντήρησης.

Με γνώμονα την εμπειρία και την τεχνογνωσία και στοχεύοντας στο άριστο αποτέλεσμα με την βέλτιστη ποιότητα, ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσεις κάθε έργου με σκοπό την έγκαιρη και σωστή ολοκλήρωσή του.