Λειτουργία – Συντήρηση ΕΕΛ Λειανοκλαδίου – Υπάτης

Πρόκειται για την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Λειανοκλαδίου – Υπάτης (ΕΕΛ), η οποία βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Λαμιέων και σε απόσταση 1.150m από το όριο του οικισμού Λειανοκλαδίου.

Η εφαρμοζόμενη μέθοδος επεξεργασίας είναι το σύστημα της ενεργού ιλύος με παρατεταμένο αερισμό με ταυτόχρονη πλήρη σταθεροποίηση της ιλύος, βιολογική απομάκρυνση του αζώτου (νιτροποίηση – απονιτροποίηση), καθώς και βιολογική και χημική απομάκρυνση φωσφόρου.

Με τη λειτουργία της ΕΕΛ επιτυγχάνονται τόσο οι υψηλές απαιτήσεις ποιότητας της εκροής των επεξεργασμένων λυμάτων, όσο και η μικρότερη παραγόμενη ποσότητα ιλύος προς αποκομιδή.

Ημερομηνία

2021

Τύπος

Περιβαλλοντικά
Υπηρεσίες

Η δημιουργία σε προσωπικό επίπεδο

Σχεδιασμός

Ο σχεδιασμός αποτελεί τη δέσμευση της ΤEDRA απέναντι στην νομοθεσία, τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, προκείμενου ένα έργο να ικανοποιεί τις ανάγκες κάθε ενδιαφερόμενου πελάτη ξεχωριστά.

Μελέτη

Η μελέτη για την TEDRA είναι συνώνυμη της ακρίβειας, της ταχύτητας και της ποιότητας υλοποίησης του κάθε έργου μοναδικά. Η αποτελεσματική απόδοση της εργονομίας οδηγεί στο άριστο αποτέλεσμα κατασκευής του έργου με ορθότητα και πληρότητα.

Κατασκευή

Κάθε έργο έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις. Για την TEDRA, κάθε έργο αποτελεί πρόκληση εφαρμογής τεχνογνωσίας και εμπειρίας, με κύριο γνώμονα την υπευθυνότητα στην άρτια κατασκευή.

Συντήρηση

Η TEDRA παρουσιάζει και αναλαμβάνει την υλοποίηση ολοκληρωμένων λύσεων στον τομέα λειτουργίας και συντήρησης έργων, παρέχοντας εγγυήσεις ασφάλειας και αποδοτικότητας διαμέσου εργασιών συντήρησης.

Με γνώμονα την εμπειρία και την τεχνογνωσία και στοχεύοντας στο άριστο αποτέλεσμα με την βέλτιστη ποιότητα, ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσεις κάθε έργου με σκοπό την έγκαιρη και σωστή ολοκλήρωσή του.