Λειτουργία- Συντήρηση ΕΕΛ Δήμου Δίου-Ολύμπου

Η μέθοδος επεξεργασίας, που εφαρμόζεται, βασίζεται στο σύστημα ενεργού ιλύος µε παρατεταµένο αερισµό µε πλήρη σταθεροποίηση της ιλύος και υψηλό βαθµό νιτροποίησης- απονιτροποίησης (βιολογική αποµάκρυνση αζώτου), καθώς και βιολογική απομάκρυνση φωσφόρου.

Συνοπτικά, η Ε.Ε.Λ. αποτελείται από τις παρακάτω μονάδες:

 • Έργα εισόδου των λυμάτων
 • Μονάδα προεπεξεργασίας
 • Μονάδα πρωτοβάθμιας καθίζησης
 • Μονάδα βιολογικής επεξεργασίας
 • Δεξαμενές τελικής καθίζησης
 • Μονάδα απολύμανσης –Μεταερισµός
 • Επεξεργασία λάσπης
 • Αντλιοστάσιο στραγγιδίων
 • Έργα επεξεργασίας βοθρολυμάτων
 • Έργα εξόδου
 • Κτίρια στέγασης των μονάδων
 • Δίκτυα

Ημερομηνία

2021

Προϋπολογισμός

255.120,00€

Τύπος

Περιβαλλοντικά
Υπηρεσίες

Η δημιουργία σε προσωπικό επίπεδο

Σχεδιασμός

Ο σχεδιασμός αποτελεί τη δέσμευση της ΤEDRA απέναντι στην νομοθεσία, τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, προκείμενου ένα έργο να ικανοποιεί τις ανάγκες κάθε ενδιαφερόμενου πελάτη ξεχωριστά.

Μελέτη

Η μελέτη για την TEDRA είναι συνώνυμη της ακρίβειας, της ταχύτητας και της ποιότητας υλοποίησης του κάθε έργου μοναδικά. Η αποτελεσματική απόδοση της εργονομίας οδηγεί στο άριστο αποτέλεσμα κατασκευής του έργου με ορθότητα και πληρότητα.

Κατασκευή

Κάθε έργο έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις. Για την TEDRA, κάθε έργο αποτελεί πρόκληση εφαρμογής τεχνογνωσίας και εμπειρίας, με κύριο γνώμονα την υπευθυνότητα στην άρτια κατασκευή.

Συντήρηση

Η TEDRA παρουσιάζει και αναλαμβάνει την υλοποίηση ολοκληρωμένων λύσεων στον τομέα λειτουργίας και συντήρησης έργων, παρέχοντας εγγυήσεις ασφάλειας και αποδοτικότητας διαμέσου εργασιών συντήρησης.

Με γνώμονα την εμπειρία και την τεχνογνωσία και στοχεύοντας στο άριστο αποτέλεσμα με την βέλτιστη ποιότητα, ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσεις κάθε έργου με σκοπό την έγκαιρη και σωστή ολοκλήρωσή του.