Λειτουργία – Συντήρηση 3 ΕΕΛ Δήμου Ελασσόνας

Το έργο αφορά τη λειτουργία και τη συντήρηση:

  • της ΕΕΛ με σύστημα λειτουργίας ενεργούς ιλύος της κατηγορίας παρατεταμένου αερισμού, και των πέντε (5) αντλιοστασίων του αποχετευτικού δικτύου του Δήμου Ελασσόνας
  • της ΕΕΛ με μέθοδο λειτουργίας των βιοδίσκων και των αντλιοστασίων του Δ.Δ. Λιβαδίου και
  • της ΕΕΛ με τη βιολογική μέθοδο των τεχνιτών υγροβιότοπων και των αντλιοστασίων του Δ.Δ. Σαρανταπόρου του Δήμου Ελασσόνας.

Η σύμβαση περιλαμβάνει την μεταφορά 30tn ιλύς /μήνα.

 

Ημερομηνία

2019

Προϋπολογισμός

903.600,00 €

Τύπος

Περιβαλλοντικά
Υπηρεσίες

Η δημιουργία σε προσωπικό επίπεδο

Σχεδιασμός

Ο σχεδιασμός αποτελεί τη δέσμευση της ΤEDRA απέναντι στην νομοθεσία, τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, προκείμενου ένα έργο να ικανοποιεί τις ανάγκες κάθε ενδιαφερόμενου πελάτη ξεχωριστά.

Μελέτη

Η μελέτη για την TEDRA είναι συνώνυμη της ακρίβειας, της ταχύτητας και της ποιότητας υλοποίησης του κάθε έργου μοναδικά. Η αποτελεσματική απόδοση της εργονομίας οδηγεί στο άριστο αποτέλεσμα κατασκευής του έργου με ορθότητα και πληρότητα.

Κατασκευή

Κάθε έργο έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις. Για την TEDRA, κάθε έργο αποτελεί πρόκληση εφαρμογής τεχνογνωσίας και εμπειρίας, με κύριο γνώμονα την υπευθυνότητα στην άρτια κατασκευή.

Συντήρηση

Η TEDRA παρουσιάζει και αναλαμβάνει την υλοποίηση ολοκληρωμένων λύσεων στον τομέα λειτουργίας και συντήρησης έργων, παρέχοντας εγγυήσεις ασφάλειας και αποδοτικότητας διαμέσου εργασιών συντήρησης.

Με γνώμονα την εμπειρία και την τεχνογνωσία και στοχεύοντας στο άριστο αποτέλεσμα με την βέλτιστη ποιότητα, ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσεις κάθε έργου με σκοπό την έγκαιρη και σωστή ολοκλήρωσή του.