Νέο Ραντάρ Ζήρου, Κρήτη

Στόχος του έργου είναι η  βελτίωση του συστήματος παροχής συνεχούς και αδιάλειπτης ηλεκτρικής ισχύος στο νέο RADAR Ζήρου.

Συγκεκριμένα, στο έργο συμπεριλαμβάνονται όλες οι εργασίες αποξήλωσης όλων των υπάρχοντων ηλεκτροπαράγωγων ζευγών και η εγκατάσταση νέων, ενώ θα γίνουν όλες οι απαραίτητες συνδέσεις με το δίκτυο καυσίμου, την ηλεκτρολογική εγκατάσταση  και την εγκατάσταση εξάτμισης.

 

Ημερομηνία

2004

Προϋπολογισμός

2.000.000,00€

Τύπος

Βιομηχανικά
Υπηρεσίες

Η δημιουργία σε προσωπικό επίπεδο

Σχεδιασμός

Ο σχεδιασμός αποτελεί τη δέσμευση της ΤEDRA απέναντι στην νομοθεσία, τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, προκείμενου ένα έργο να ικανοποιεί τις ανάγκες κάθε ενδιαφερόμενου πελάτη ξεχωριστά.

Μελέτη

Η μελέτη για την TEDRA είναι συνώνυμη της ακρίβειας, της ταχύτητας και της ποιότητας υλοποίησης του κάθε έργου μοναδικά. Η αποτελεσματική απόδοση της εργονομίας οδηγεί στο άριστο αποτέλεσμα κατασκευής του έργου με ορθότητα και πληρότητα.

Κατασκευή

Κάθε έργο έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις. Για την TEDRA, κάθε έργο αποτελεί πρόκληση εφαρμογής τεχνογνωσίας και εμπειρίας, με κύριο γνώμονα την υπευθυνότητα στην άρτια κατασκευή.

Συντήρηση

Η TEDRA παρουσιάζει και αναλαμβάνει την υλοποίηση ολοκληρωμένων λύσεων στον τομέα λειτουργίας και συντήρησης έργων, παρέχοντας εγγυήσεις ασφάλειας και αποδοτικότητας διαμέσου εργασιών συντήρησης.

Με γνώμονα την εμπειρία και την τεχνογνωσία και στοχεύοντας στο άριστο αποτέλεσμα με την βέλτιστη ποιότητα, ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσεις κάθε έργου με σκοπό την έγκαιρη και σωστή ολοκλήρωσή του.