Κατασκευή νέας γέφυρας Αράχθου ποταμού

Κατασκευή νέας γέφυρας συνολικού μήκους 107,80m επί του Αράχθου ποταμού στην περιοχή της Πλάκας.

Η νέα γέφυρα από οπλισμένο σκυρόδεμα, προβλέπεται να κατασκευαστεί  παρακείμενα  (προς τα κατάντη) υφιστάμενης μεταλλικής γέφυρας «Μπέλεϋ» συνολικού εκτιμώμενου μήκους ~100m.

Επίσης, το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή νέων οδικών προσβάσεων εκατέρωθεν της γέφυρας, συνολικού μήκους  ~350m, και την σύνδεσή τους με το υφιστάμενο οδικό δίκτυο.

Η περιοχή ενδιαφέροντος βρίσκεται στα σύνορα των Νομών Ιωαννίνων  και Άρτας, καθώς και στα όρια των Καλικρατικών Δήμων Κεντρικών Τζουμέρκων και Βόρειων Τζουμέρκων.

Ημερομηνία

2021

Προϋπολογισμός

3.900.000,00 €

Τύπος

Οδοποιία
Υπηρεσίες

Η δημιουργία σε προσωπικό επίπεδο

Σχεδιασμός

Ο σχεδιασμός αποτελεί τη δέσμευση της ΤEDRA απέναντι στην νομοθεσία, τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, προκείμενου ένα έργο να ικανοποιεί τις ανάγκες κάθε ενδιαφερόμενου πελάτη ξεχωριστά.

Μελέτη

Η μελέτη για την TEDRA είναι συνώνυμη της ακρίβειας, της ταχύτητας και της ποιότητας υλοποίησης του κάθε έργου μοναδικά. Η αποτελεσματική απόδοση της εργονομίας οδηγεί στο άριστο αποτέλεσμα κατασκευής του έργου με ορθότητα και πληρότητα.

Κατασκευή

Κάθε έργο έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις. Για την TEDRA, κάθε έργο αποτελεί πρόκληση εφαρμογής τεχνογνωσίας και εμπειρίας, με κύριο γνώμονα την υπευθυνότητα στην άρτια κατασκευή.

Συντήρηση

Η TEDRA παρουσιάζει και αναλαμβάνει την υλοποίηση ολοκληρωμένων λύσεων στον τομέα λειτουργίας και συντήρησης έργων, παρέχοντας εγγυήσεις ασφάλειας και αποδοτικότητας διαμέσου εργασιών συντήρησης.

Με γνώμονα την εμπειρία και την τεχνογνωσία και στοχεύοντας στο άριστο αποτέλεσμα με την βέλτιστη ποιότητα, ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσεις κάθε έργου με σκοπό την έγκαιρη και σωστή ολοκλήρωσή του.