Πιλοτικό μοντέλο επεξεργασίας αποβλήτων στη γαλακτοβιομηχανία ΟΜΗΡΟΣ

Πρόκειται για μία καινοτόμα τεχνολογία της ολλανδικής εταιρίας BIOTHANE του ομίλου VEOLIA, σχεδιασμένη να επεξεργάζεται υγρά απόβλητα βιομηχανιών τροφίμων και ποτών με μεγάλο εύρος COD και υψηλά SS (αιωρούμενα στερεά) και/ή FOG (λίπη και έλαια) με έναν αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο.

Το Sparthane αποτελείται από ένα container διαστάσεων: M–6,06m, Π-2,44m και Υ-2,60m και διαθέτει τον απαραίτητο ηλεκτρομηχανολογικό και εργαστηριακό/επιστημονικό εξοπλισμό. Το Sparthane δύναται να επεξεργαστεί όλα τα ρεύματα υγρών αποβλήτων της παραγωγικής διαδικασίας. Η μέγιστη ημερήσια ποσότητα υγρών αποβλήτων που χρειάζεται η πιλοτική μονάδα είναι 1m3 (1000L).

Σκοπός του πιλοτικού μοντέλου είναι η αξιολόγηση συγκεκριμένων στοιχείων και παραμέτρων όπως:

  • Η επεξεργασία του ρυπαντικού φορτίου
  • Η παραγωγή βιοαερίου και το προφίλ του
  • Η επεξεργασία μέσα από ακραίες καταστάσεις και τιμές φορτίων
  • Ο καθορισμός σχεδιαστικών και λειτουργικών παραμέτρων σε βιομηχανική κλίμακα
  • Η αξιολόγηση φυσικού διαχωρισμού της βιομάζας

Ημερομηνία

2019

Τύπος

Περιβαλλοντικά
Υπηρεσίες

Η δημιουργία σε προσωπικό επίπεδο

Σχεδιασμός

Ο σχεδιασμός αποτελεί τη δέσμευση της ΤEDRA απέναντι στην νομοθεσία, τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, προκείμενου ένα έργο να ικανοποιεί τις ανάγκες κάθε ενδιαφερόμενου πελάτη ξεχωριστά.

Μελέτη

Η μελέτη για την TEDRA είναι συνώνυμη της ακρίβειας, της ταχύτητας και της ποιότητας υλοποίησης του κάθε έργου μοναδικά. Η αποτελεσματική απόδοση της εργονομίας οδηγεί στο άριστο αποτέλεσμα κατασκευής του έργου με ορθότητα και πληρότητα.

Κατασκευή

Κάθε έργο έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις. Για την TEDRA, κάθε έργο αποτελεί πρόκληση εφαρμογής τεχνογνωσίας και εμπειρίας, με κύριο γνώμονα την υπευθυνότητα στην άρτια κατασκευή.

Συντήρηση

Η TEDRA παρουσιάζει και αναλαμβάνει την υλοποίηση ολοκληρωμένων λύσεων στον τομέα λειτουργίας και συντήρησης έργων, παρέχοντας εγγυήσεις ασφάλειας και αποδοτικότητας διαμέσου εργασιών συντήρησης.

Με γνώμονα την εμπειρία και την τεχνογνωσία και στοχεύοντας στο άριστο αποτέλεσμα με την βέλτιστη ποιότητα, ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσεις κάθε έργου με σκοπό την έγκαιρη και σωστή ολοκλήρωσή του.