Κατασκευή περιφερειακού δρόμου Τρικόρφου

Κατασκευή του περιφερειακού δρόμου Τρικόρφου Δωρίδος, συνολικού μήκους 4.020,66 m με αφετηρία την Επαρχιακή οδό 14 στο ύψος του υφιστάμενου χωματόδρομου και τέλος την είσοδο της ιεράς μονής των Αγίων Αυγουστίνου και Σεραφείμ του Σαρώφ.

Ο δρόμος θα έχει δύο λωρίδες κυκλοφορίας, συνολικού πλάτους λωρίδας 3,25μ.

Το έργο περιλαμβάνει:

  • Χωματουργικές εργασίες
  • Τεχνικά έργα
  • Οδοστρωσία
  • Ασφαλτικά
  • Σήμανση – ασφάλιση oδού και κόμβων
  • Ηλεκτροφωτισμός κόμβων
  • Κατασκευή τριγωνικής τάφρου (ρείθρο), κρασπέδων
  • Προσαρμογή περιφερειακής οδού με υφιστάμενο δημοτικό και αγροτικό οδικό δίκτυο, διάνοιξη νέων αγροτικών οδών εξυπηρέτησης και πρόσβασης.

Ημερομηνία

2022

Προϋπολογισμός

6.200.000 €

Τύπος

Οδοποιία
Υπηρεσίες

Η δημιουργία σε προσωπικό επίπεδο

Σχεδιασμός

Ο σχεδιασμός αποτελεί τη δέσμευση της ΤEDRA απέναντι στην νομοθεσία, τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, προκείμενου ένα έργο να ικανοποιεί τις ανάγκες κάθε ενδιαφερόμενου πελάτη ξεχωριστά.

Μελέτη

Η μελέτη για την TEDRA είναι συνώνυμη της ακρίβειας, της ταχύτητας και της ποιότητας υλοποίησης του κάθε έργου μοναδικά. Η αποτελεσματική απόδοση της εργονομίας οδηγεί στο άριστο αποτέλεσμα κατασκευής του έργου με ορθότητα και πληρότητα.

Κατασκευή

Κάθε έργο έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις. Για την TEDRA, κάθε έργο αποτελεί πρόκληση εφαρμογής τεχνογνωσίας και εμπειρίας, με κύριο γνώμονα την υπευθυνότητα στην άρτια κατασκευή.

Συντήρηση

Η TEDRA παρουσιάζει και αναλαμβάνει την υλοποίηση ολοκληρωμένων λύσεων στον τομέα λειτουργίας και συντήρησης έργων, παρέχοντας εγγυήσεις ασφάλειας και αποδοτικότητας διαμέσου εργασιών συντήρησης.

Με γνώμονα την εμπειρία και την τεχνογνωσία και στοχεύοντας στο άριστο αποτέλεσμα με την βέλτιστη ποιότητα, ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσεις κάθε έργου με σκοπό την έγκαιρη και σωστή ολοκλήρωσή του.