Νέα επένδυση του ομίλου TEDRA

O όμιλος TEDRA προχώρησε σε επένδυση νέας παραγωγικής μονάδας σε ιδιόκτητο χώρο συνολικής έκτασης 21.445m2 στη Γαλανόβρυση Δ. Ελασσόνας της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Βασική δραστηριότητα της μονάδας αποτελεί η παραγωγή οργανικού εδαφοβελτιωτικού με αξιοποίηση οργανικών αποβλήτων από εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων. Η κομποστοποίηση της ιλύος γίνεται με τη μέθοδο των σειραδίων.

Η δεύτερη δραστηριότητα της μονάδας είναι η επεξεργασία αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ). Το τμήμα επεξεργασίας ΑΕΚΚ έχει τη δυνατότητα να ανακυκλώνει απόβλητα έως 500 tn/ημέρα.

O όμιλος TEDRA παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης αποβλήτων καλύπτοντας την οποιαδήποτε ανάγκη συλλογής και μεταφοράς με τον ιδιόκτητο στόλο οχημάτων και μηχανημάτων έργου που διαθέτει.

Σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ για την εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ, ο όμιλος TEDRA συμβάλλει στη μετάβαση στην κυκλική οικονομία και στη διαχείριση με μηδενικά απόβλητα, ώστε τα ανακυκλωμένα ή ανακτημένα υλικά να επιστρέφουν στην αγορά.

Previous

Υπογραφή σύμβασης έργων αποχέτευσης οικισμών Μεσαίου & Νέας Φιλαδέλφειας, Δήμου Ωραιοκάστρου

Υπογραφή σύμβασης για την αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Ελασσόνας

Next