Τεχνικές Υπηρεσίες

Δημιουργούμε έργα με προσωπική φροντίδα για το άριστο αποτέλεσμα αναβαθμίζοντας συνεχώς το επίπεδο τεχνογνωσίας μας και βελτιώνοντας διαρκώς τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας.
To εργοληπτικό πτυχίο 5ης τάξης μας επιτρέπει να αναλάβουμε τις παρακάτω υπηρεσίες.

01

Σχεδιασμός

02

Μελέτη

03

Κατασκευή

Ειδικά (Βιομηχανικά)

Κτίρια

Αποχετευτικά και υδραυλικά

Οδοποιία

Αθλητικές Εγκαταστάσεις