Περιβαλλοντικές Υπηρεσίες

Με σεβασμό στο περιβάλλον, προσφέρουμε στον άνθρωπο και το κοινωνικό σύνολο, έργα που βελτιώνουν ουσιαστικά την ποιότητα ζωής όλων μας.

aerobic-icon

Αερόβια Τεχνολογία

consult-icon

Συμβουλευτικές υπηρεσίες για περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις

Η επεξεργασία των αποβλήτων που προκύπτουν από ένα ευρύ φάσμα αστικών και βιομηχανικών δραστηριοτήτων συνήθως παρουσιάζει …

design-icon

Σχεδιασμός & κατασκευή έργων αερόβιας τεχνολογίας

Η ΤEDRA προσφέρει λύσεις αερόβιας βιολογικής επεξεργασίας κατάλληλα διαμορφωμένες για τις ανάγκες κάθε πελάτη ξεχωριστά. 

service-icon

Λειτουργία & Συντήρηση βιομηχανικών και αστικών ΜΕΥΑ/ΕΕΛ

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για τη λειτουργία μίας ΜΕΥΑ/ΕΕΛ και τη διαχείριση της παραγόμενης λυματολάσπης με βάση την ορθή περιβαλλοντική ...

reuse-icon

Επαναχρησιμοποίηση νερού

Εξαιτίας της παγκόσμιας έλλειψης καθαρού νερού και της αυξημένης ρύπανσης των υδροφόρων από ανθρωπογενής αιτίες, απαιτούνται συνεχώς λύσεις ...

anaerobic-icon

Αναερόβια Τεχνολογία

consult-icon

Συμβουλευτικές υπηρεσίες για περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις

Η επεξεργασία των αποβλήτων που προκύπτουν από ένα ευρύ φάσμα αστικών και βιομηχανικών δραστηριοτήτων συνήθως παρουσιάζει …

design-icon

Σχεδιασμός & κατασκευή έργων αναερόβιας τεχνολογίας

Η ΤEDRA προσφέρει λύσεις αναερόβιας βιολογικής επεξεργασίας κατάλληλα διαμορφωμένες για τις ανάγκες κάθε πελάτη ξεχωριστά.

service-icon

Λειτουργία και συντήρηση βιομηχανικών αναερόβιων ΜΕΥΑ

Η τεχνογνωσία και η στελέχωση με έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό δίνει στην TEDRA τη δυνατότητα να παρέχει υπηρεσίες …

biogas-ser-icon

Διαχείριση βιοαερίου

Το βιοαέριο προέρχεται από την φυσική βιοαποικοδόμηση της οργανικής ουσίας. Χρησιμοποιώντας την ως καύσιμο μας προσφέρει …

management-int-icon_1

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων

new-transfer-icon_1

Συλλογή & μεταφορά

Η TEDRA αναλαμβάνει τη συλλογή, μεταφόρτωση και μεταφορά στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων από Δήμους και ιδιωτικές επιχειρήσεις διαφόρων βιομηχανικών κλάδων βάσει των...

collecting_1

Παραλαβή & διαχείριση

H FERTECH PRODUCTION αναλαμβάνει την παραλαβή και διαχείριση στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων από Δήμους και ιδιωτικές επιχειρήσεις διαφόρων βιομηχανικών κλάδων βάσει...