Λίγα Λόγια

Όμιλος TEDRA

Ο όμιλος ελληνικών εταιριών TEDRA ειδικεύεται στην μελέτη, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση έργων, στην υψηλής τεχνολογίας διαχείριση – αξιοποίηση αποβλήτων και τη διαχείριση οργανικών και οργανοχημικών λιπασμάτων. Με περισσότερα από 30 έτη εμπειρίας στον κατασκευαστικό τομέα, ο όμιλος είναι δυναμικά αναπτυσσόμενος στην ελληνική και διεθνή αγορά, αναλαμβάνοντας εκατοντάδες έργα υψηλών προδιαγραφών, όπως κτιριακά, βιομηχανικά, βιολογικούς καθαρισμούς του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα.

Έχοντας ως κύριο γνώμονα το υψηλό επιστημονικό επίπεδο τεχνογνωσίας, τις καινοτόμες λύσεις και την άρτια κατάρτιση των στελεχών του, o όμιλος TEDRA συμβάλει στην επίτευξη μοναδικών έργων, παρέχοντας άριστα αποτελέσματα που βελτιώνουν την καθημερινή ποιότητα της ανθρώπινης ζωής, με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον και τον άνθρωπο.

Εκτός από την ιδιαίτερα επιτυχημένη πορεία του, ο όμιλος TEDRA εστιάζει σε νέες αγορές παραγωγής ενέργειας, με υψηλές μορφές τεχνολογίας διαχείρισης αστικού και βιομηχανικού αποβλήτου. Η καθετοποιημένη στρατηγική λειτουργίας του ομίλου προσδίδει μια καινοτόμο επιχειρηματική δραστηριότητα με πρωτοπόρες εκφάνσεις.

Μέλη του ομίλου TEDRA αποτελούν οι εταιρίες FERTECH PRODUCTION και FERTILIS TRADE που συντελούν στην οραματική πορεία ανάπτυξης ενός οργανισμού, που σκοπό του έχει να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στη διεθνή αγορά.

tedra

Όραμα

Όραμα του ομίλου TEDRA αποτελεί η βελτίωση της ανθρώπινης ζωής σε ένα ισορροπημένο φυσικό περιβάλλον, με σεβασμό στις αξίες διαβίωσης της παγκόσμιας κοινότητας.

Αξίες Ομίλου

Αξιοπιστία
στην ανάληψη έργων
Δημιουργικότητα
στην σύλληψη καινοτόμων λύσεων
Δέσμευση
στην ικανοποίηση αναγκών
Οικολογική
συνείδηση
Επιχειρηματικό
ήθος
Εμμονή στην
ποιότητα
Αρχές
συνεργασίας

Ιστορική Αναδρομή

Ίδρυση της αρχικής Ομόρρυθμης εταιρίας
1989

Ίδρυση της ΤΕΔΡΑ Α.Τ.Ε.

1996

Απόκτηση εργοληπτικού πτυχίου 4ης τάξης

2003

Ίδρυση της FERTECH production

2009

Ίδρυση της FERTILIS trade

2012

Ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων

2015

Σύσταση Ομίλου TEDRA

2017

Απόκτηση εργοληπτικού πτυχίου 5ης τάξης

2018
Σήμερα

Οργανωτική

δομή

TEDRAtedra-chart

Ο όμιλος TEDRA ως επιχειρηματική οντότητα άρρηκτα συνδεδεμένη με το κοινωνικό σύνολο και αποδεχόμενη
της ευθύνης που της αναλογεί απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον προχωρά σε ενέργειες αντιμετώπισης
κοινωνικών και περιβαλλοντικών ζητημάτων.


tedra-chart2

Ο όμιλος TEDRA ακολουθεί τα Διεθνή Πρότυπα Διαχείρισης

Ισολογισμοί

Για να ανοίξετε τα αρχεία θα χρειαστείτε PDF Reader.
Εάν δεν έχετε εγκατεστημένο, κατεβάστε το πρόγραμμα από ΕΔΩ

Λίστα Ενημέρωσης