Συνεργάτες

Η εφαρμοζόμενη τεχνολογία και τεχνογνωσία προσφέρει λύσεις στο πρόβλημα για την βιώσιμη διαχείριση μη επικίνδυνων αποβλήτων τα οποία προέρχονται από:Βιομηχανίες τροφίμων (παραγωγής γάλακτος, τυροκομικών, φρούτων)
Βιομηχανίες παραγωγής αλκοολούχων και μη αλκοολούχων ποτών
Κτηνοτροφικές μονάδες
Μονάδες αστικών λυμάτων
Χημικές βιομηχανίες
Βιομηχανίες χάρτου και χαρτοπολτού

Από το Δεκέμβριο του 2016, ο όμιλος TEDRA είναι ο αποκλειστικός συνεργάτης της BIOTHANE, μέλος του ομίλου VEOLIA, για την Ελλάδα. Στόχος είναι η ορθή περιβαλλοντική διαχείριση των αποβλήτων με κερδοφόρο τρόπο για τον επιχειρηματία με θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Η τεχνολογία αιχμής αποτελεί την ιδανική λύση για:


Φαρμακευτικές – χημικές βιομηχανίες
Μονάδες παραγωγής πολυμερών και υφασμάτων
Μονάδες παραγωγής βιοντίζελ – βιοκαυσίμων
Κρυογενική τεχνολογία και PSA για διαχωρισμό αερίων (N2, O2, Ar), ανάκτηση CO2 και CO
Υγροποίηση φυσικού αερίου LNG

Με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας το Σεπτέμβριο του 2017, ο όμιλος TEDRA αποτελεί τον αποκλειστικό συνεργάτη του γερμανικού Oμίλου EPC για την Ελλάδα. Στόχος είναι η παροχή εξειδικευμένων λύσεων σε βιομηχανίες υψηλών απαιτήσεων στο παραγωγικό τμήμα τους και η εύκολη πρόσβαση σε τεχνολογίες κρυογενικού διαχωρισμού και φυσικού αερίου.