Κατασκευή νέας γέφυρας Αράχθου ποταμού

12 January

2021

Δυναμικά ξεκίνησε η νέα χρονιά για τον όμιλο TEDRA με την υλοποίηση νέου έργου στον Νομό Ιωαννίνων. Πρόκειται για την κατασκευή νέας γέφυρας συνολικού μήκους 107.80m επί του Αράχθου ποταμού η οποία διέρχεται από τον οικισμό Φράστα  και επί του δρόμου που συνδέει  τον Νομό Ιωαννίνων  με τα χωριά της Τ.Κ. Αγνάντων του Καλλικρατικού δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων. Η νέα γέφυρα από οπλισμένο σκυρόδεμα, προβλέπεται να κατασκευαστεί  παρακείμενα  (προς τα κατάντη) υφιστάμενης μεταλλικής γέφυρας «Μπέλεϋ» συνολικού εκτιμώμενου μήκους ~100μ.


Παράλληλα με την κατασκευή της νέας γέφυρας ο όμιλος TEDRA θα κατασκευάσει και  νέες οδικές προσβάσεις εκατέρωθεν της γέφυρας ώστε να συνδεθούν με το υφιστάμενο οδικό δίκτυο συνολικού μήκους  ~350μ.


Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 3.900.000 €.Λίστα Ενημέρωσης