Κατασκευή Πρότυπου Νεφρολογικού Κέντρου Πάτρας

14 December

2020

Στα πλαίσια της συνέχισης της συνεργασίας με την εταιρία  Ariti SA, o όμιλος TEDRA εκκίνησε τις εργασίες για την κατασκευή του Πρότυπου Νεφρολογικού Κέντρου Πάτρας, μιας υπερσύγχρονης Μονάδας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης 34 κλινών, συνολικής επιφάνειας 1575,42 τ.μ στον οικισμό Ακταίου στην Πάτρα.

Το κτίριο αποτελείται από 2  επίπεδα, το βασικό Επίπεδο 0 με πρόσβαση από την πρώην Εθνική οδό και το κάτω Επίπεδο -1.

Στο Επίπεδο 0  χωροθετούνται οι δύοαίθουσες αιμοκάθαρσης 16 κλινών η κάθε μία, οι οποίες στρέφονται προς τη θέα της γέφυρας Ρίου- Αντίρριου, με τους βοηθητικούς χώρους υποστήριξης, η είσοδος-χώρος αναμονής και τα γραφεία διευθυντή και προϊσταμένης.

Στο Επίπεδο -1 χωροθετούνται η διοίκηση με δυνατότητα  ανεξάρτητης  εισόδου  από  το  χαμηλό  σημείο,  καθώς  και  οι  υπόλοιποι  βοηθητικοί  και μηχανολογικοί  χώροι,  ενώ  εξασφαλίζεται  και  ανεξάρτητη  είσοδος-έξοδος για  την  τροφοδοσία  και αποκομιδή.

Ο χρόνος αποπεράτωσης ορίζεται το τέλος του 2021.Λίστα Ενημέρωσης