Συνεχής ανατροφοδότηση της παραγωγικής αλυσίδας

19 March

2020

Στις μέρες μας όπου όλοι οι φορείς και οι χώρες σε παγκόσμιο επίπεδο, προσπαθούν να ελέγξουν την εξάπλωση της πανδημίας, η FERTILIS trade, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, συνεχίζει να τροφοδοτεί τους Έλληνες παραγωγούς με όλα τα προϊόντα λίπανσης για τις καλλιέργειές τους


Σε συνεργασία με την παραγωγική μονάδα  FERTECH production, η οποία παράγει οργανικά  και οργανοχημικά λιπάσματα για κάθε απαιτητική καλλιέργεια, διαθέτει ένα μεγάλο δίκτυο εμπειρογνωμόνων και είναι προετοιμασμένη να συνεχίσει να εξυπηρετεί τόσο τους έλληνες παραγωγούς όσο και το δίκτυο της σε πανελλαδικό επίπεδο.


Στόχος της είναι η άμεση εξυπηρέτηση και η εκπλήρωση των αναγκών  των ελλήνων αγροτών παρά τις τρέχουσες προκλήσεις.Λίστα Ενημέρωσης