Δωρεά εκ μέρους των εργαζομένων του ομίλου TEDRA στο Σύλλογο «ΑΛΜΑ»

08 January

2020

Το ανθρώπινο δυναμικό του ομίλου TEDRA υποστηρίζοντας κάθε αξιόλογη προσπάθεια για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων...

Το ανθρώπινο δυναμικό του ομίλου TEDRA υποστηρίζοντας κάθε αξιόλογη προσπάθεια για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων, προχώρησε και φέτος τα Χριστούγεννα σε πράξεις αγάπης προς τον συνάνθρωπο και συγκεκριμένα προς το παιδί, κάνοντας δωρεά στον Πανελλήνιο Σύλλογο Προσαρμοσμένων Δραστηριοτήτων «ΑΛΜΑ».
Οι εργαζόμενοι του ομίλου TEDRA με έμπρακτο τρόπο στηρίζουν τα παιδιά και τα άτομα με αναπηρία, με την ευχή για συνέχιση του σημαντικού έργου και της πολύτιμης προσφοράς του συλλόγου ΑΛΜΑ.Λίστα Ενημέρωσης