Κατασκευή μεταλλικού κτιρίου στη βιομηχανία επεξεργασίας γάλακτος ΜΠΙΖΙΟΣ Α.Ε.

12 February

2019

Η TEDRA ολοκλήρωσε την κατασκευή μεταλλικού κτιρίου συνολικής επιφάνειας 765,00μ2 στη Βιομηχανία Επεξεργασίας Γάλακτος ΜΠΙΖΙΟΣ Α.Ε.

Η TEDRA ολοκλήρωσε την κατασκευή μεταλλικού κτιρίου συνολικής επιφάνειας 765,00μ2 στη Βιομηχανία Επεξεργασίας Γάλακτος ΜΠΙΖΙΟΣ Α.Ε.

Για την πυροπροστασία του κτιρίου χρησιμοποιήθηκε πυράντοχη βαφή στο μεταλλικό σκελετό του, καθώς  και  πάνελ  πετροβάμβακα  πάχους 80mm, στην  επικάλυψη  και στην πλαγιοκάλυψη αυτού.

Το δάπεδο του κτιρίου είναι βιομηχανικό. To κτίριο έχει δύο βιομηχανικές θύρες  διστάσεων 3,50x3,50 και μία ανθρωποθυρίδα διαστ. 1,00x2,15.

Στην κατασκευή του κτιρίου περιλαμβάνονται οι απαραίτητες  Η/Μ  εγκαταστάσεις (αποχέτευση, ύδρευση, ηλεκτρολογική εγκατάσταση, πυρόσβεση).



Λίστα Ενημέρωσης