Απόκτηση εργοληπτικού πτυχίου 5ης τάξης
20 April

2018

Η TEDRA ανακοινώνει ότι εγκρίθηκε η αναβάθμιση του εργοληπτικού πτυχίου της...

Η TEDRA ανακοίνωνει ότι εγκρίθηκε η αναβάθμιση του εργοληπτικού πτυχίου της.

Σε συνέχεια της από 02.04.2018 απόφασης της επιτροπής Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) η εταιρεία κατατάχθηκε στην 5η τάξη του ΜΕΕΠ, αξιοποιώντας την εμπειρία και τα στελέχη του ομίλου.

Κατόπιν βεβαίωσης του ΜΕΕΠ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η εταιρεία αποκτά το δικαίωμα ανάληψης της κατασκευής ευρέως φάσματος δημοσίων έργων με ανώτατο όριο προϋπολογισμού έργων 66.000.000 €.Λίστα Ενημέρωσης