Περιβαλλοντική αδειοδότηση μονάδας παραγωγής της ΤEDRA στη Γαλανόβρυση Δ. Ελασσόνας
23 February

2018

Το Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Λάρισας αποφάσισε τη χορήγηση άδειας...

Το Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Λάρισας αποφάσισε τη χορήγηση άδειας στην TEDRA για κατασκευή «Μονάδα παραγωγής οργανικού εδαφοβελτιωτικού με εφαρμογή τεχνολογίας σειραδίων» στη Γαλανόβρυση Δ. Ελασσόνας της Π.Ε. Λάρισας Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Η μονάδα παραγωγής κατατάσσεται στις Εγκαταστάσεις παραγωγής εδαφοβελτιωτικών ή και οργανοχουμικών λιπασμάτων, από στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα ή βιομάζα.Λίστα Ενημέρωσης