Αναβάθμιση & εκσυγχρονισμός δημοτικού κτιρίου στο παραλιακό μέτωπο Αγίου Κωνσταντίνου

30 August

2021

Την Τετάρτη, 25 Αυγούστου 2021 υπογράφηκε σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου Καμένων Βούρλων κ. Ι. Συκιώτη και του προέδρου και Διευθύνων Σύμβουλο του ομίλου TEDRA, κ. Ι. Τόλιου, με σκοπό την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του δημοτικού κτιρίου στο παραλιακό μέτωπο Αγίου Κωνσταντίνου, συνολικού προϋπολογισμού 1.125.631,44 €.

Σκοπός του έργου είναι η μετατροπή του δημοτικού κτιρίου σε κέντρο πολιτιστικών δράσεων, με την πλήρη αναδιαμόρφωσή του εσωτερικώς και εξωτερικώς.

Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί σε διάστημα 12 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.Λίστα Ενημέρωσης