Τεχνικές Υπηρεσίες

Δημιουργούμε έργα με προσωπική φροντίδα για το άριστο αποτέλεσμα αναβαθμίζοντας συνεχώς το επίπεδο τεχνογνωσίας μας και βελτιώνοντας διαρκώς τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας.
To εργοληπτικό πτυχίο 5ης τάξης μας επιτρέπει να αναλάβουμε τις παρακάτω υπηρεσίες.

01

Σχεδιασμός

Ο σχεδιασμός αποτελεί τη δέσμευση της ΤEDRA απέναντι στην νομοθεσία, τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, προκείμενου ένα έργο να ικανοποιεί τις ανάγκες κάθε ενδιαφερόμενου πελάτη ξεχωριστά.

02

Μελέτη

Η μελέτη για την TEDRA είναι συνώνυμη της ακρίβειας, της ταχύτητας και της ποιότητας υλοποίησης του κάθε έργου μοναδικά. Η αποτελεσματική απόδοση της εργονομίας οδηγεί στο άριστο αποτέλεσμα κατασκευής του έργου με ορθότητα και πληρότητα.

03

Κατασκευή

Κάθε έργο έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις. Για την TEDRA, κάθε έργο αποτελεί πρόκληση εφαρμογής τεχνογνωσίας και εμπειρίας, με κύριο γνώμονα την υπευθυνότητα στην άρτια κατασκευή.

04

Συντήρηση

Η TEDRA παρουσιάζει και αναλαμβάνει την υλοποίηση ολοκληρωμένων λύσεων στον τομέα λειτουργίας και συντήρησης έργων, παρέχοντας εγγυήσεις ασφάλειας και αποδοτικότητας διαμέσου προγραμματισμένων και έκτακτων εργασιών συντήρησης.

tech-services-building_2
building-icon

Κτίρια

special-tedra
special-building-icon

Ειδικά (Βιομηχανικά)

hydraulic-tedra
hydraulic-icon

Αποχετευτικά και υδραυλικά

road-tedra
road-icon

Οδοποιία

athletic-tedra
athlete-icon

Αθλητικές Εγκαταστάσεις