Περιβαλλοντικές Υπηρεσίες

Με σεβασμό στο περιβάλλον, προσφέρουμε στον άνθρωπο και το κοινωνικό σύνολο, έργα που βελτιώνουν ουσιαστικά την ποιότητα ζωής όλων μας.

Αερόβια Τεχνολογία

Συμβουλευτικές υπηρεσίες για περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις

Η επεξεργασία των αποβλήτων που προκύπτουν από ένα ευρύ φάσμα αστικών και βιομηχανικών δραστηριοτήτων συνήθως παρουσιάζει …

Σχεδιασμός & κατασκευή έργων αερόβιας τεχνολογίας

Η ΤEDRA προσφέρει λύσεις αερόβιας βιολογικής επεξεργασίας κατάλληλα διαμορφωμένες για τις ανάγκες κάθε πελάτη ξεχωριστά. 

Λειτουργία & Συντήρηση βιομηχανικών και αστικών ΜΕΥΑ/ΕΕΛ

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για τη λειτουργία μίας ΜΕΥΑ/ΕΕΛ και τη διαχείριση της παραγόμενης λυματολάσπης με βάση την ορθή περιβαλλοντική ...

Επαναχρησιμοποίηση νερού

Εξαιτίας της παγκόσμιας έλλειψης καθαρού νερού και της αυξημένης ρύπανσης των υδροφόρων από ανθρωπογενής αιτίες, απαιτούνται συνεχώς λύσεις ...

Αναερόβια Τεχνολογία

Συμβουλευτικές υπηρεσίες για περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις

Η επεξεργασία των αποβλήτων που προκύπτουν από ένα ευρύ φάσμα αστικών και βιομηχανικών δραστηριοτήτων συνήθως παρουσιάζει …

Σχεδιασμός & κατασκευή έργων αναερόβιας τεχνολογίας

Η ΤEDRA προσφέρει λύσεις αναερόβιας βιολογικής επεξεργασίας κατάλληλα διαμορφωμένες για τις ανάγκες κάθε πελάτη ξεχωριστά.

Λειτουργία και συντήρηση βιομηχανικών αναερόβιων ΜΕΥΑ

Η τεχνογνωσία και η στελέχωση με έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό δίνει στην TEDRA τη δυνατότητα να παρέχει υπηρεσίες …

Διαχείριση βιοαερίου

Το βιοαέριο προέρχεται από την φυσική βιοαποικοδόμηση της οργανικής ουσίας. Χρησιμοποιώντας την ως καύσιμο μας προσφέρει …

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων

Συλλογή & μεταφορά

Η TEDRA αναλαμβάνει τη συλλογή, μεταφόρτωση και μεταφορά στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων από Δήμους και ιδιωτικές επιχειρήσεις διαφόρων βιομηχανικών κλάδων βάσει των...

Παραλαβή & διαχείριση

H FERTECH production αναλαμβάνει την παραλαβή και διαχείριση στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων από Δήμους και ιδιωτικές επιχειρήσεις διαφόρων βιομηχανικών κλάδων βάσει...