Συνεργάτες
Logo_Biothane_small

Η εφαρμοζόμενη τεχνολογία και τεχνογνωσία προσφέρει λύσεις στο πρόβλημα για την βιώσιμη διαχείριση μη επικίνδυνων αποβλήτων τα οποία προέρχονται από:Βιομηχανίες τροφίμων (παραγωγής γάλακτος, τυροκομικών, φρούτων)
Βιομηχανίες παραγωγής αλκοολούχων και μη αλκοολούχων ποτών
Κτηνοτροφικές μονάδες
Μονάδες αστικών λυμάτων
Χημικές βιομηχανίες
Βιομηχανίες χάρτου και χαρτοπολτού

Από το Δεκέμβριο του 2016, ο όμιλος TEDRA είναι ο αποκλειστικός συνεργάτης της BIOTHANE, μέλος του ομίλου VEOLIA, για την Ελλάδα. Στόχος είναι η ορθή περιβαλλοντική διαχείριση των αποβλήτων με κερδοφόρο τρόπο για τον επιχειρηματία με θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

AnoxKaldnes_by_VWT_quadri

Πλεονεκτήματα της τεχνολογίας αφορούν σε:


Απομάκρυνση COD/BOD, NH4-N, NO3-N, TP
Βελτιστοποίηση υφισταμένων μονάδων
Απλή διαδικασία λειτουργίας και ελέγχου
Xρησιμοποιείται ως ολοκληρωμένη τεχνολογία (προ-επεξεργασία, μετ-επεξεργασία σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες)

Ο όμιλος TEDRA αποτελεί αποκλειστικό συνεργάτη της ANOXKALDNESTM, μέλος του ομίλου VEOLIA, για την Ελλάδα από τον Δεκέμβριο του 2018. Η TEDRA έχοντας ως βάση την βιώσιμη ανάπτυξη προσφέρει στους επενδυτές οικονομικά αποδοτικές λύσεις στις προκλήσεις τους.