Συνεργάτες

Η εφαρμοζόμενη τεχνολογία και τεχνογνωσία προσφέρει λύσεις στο πρόβλημα για την βιώσιμη διαχείριση μη επικίνδυνων αποβλήτων τα οποία προέρχονται από:Βιομηχανίες τροφίμων (παραγωγής γάλακτος, τυροκομικών, φρούτων)
Βιομηχανίες παραγωγής αλκοολούχων και μη αλκοολούχων ποτών
Κτηνοτροφικές μονάδες
Μονάδες αστικών λυμάτων
Χημικές βιομηχανίες
Βιομηχανίες χάρτου και χαρτοπολτού

Από το Δεκέμβριο του 2016, ο όμιλος TEDRA είναι ο αποκλειστικός συνεργάτης της BIOTHANE, μέλος του ομίλου VEOLIA, για την Ελλάδα. Στόχος είναι η ορθή περιβαλλοντική διαχείριση των αποβλήτων με κερδοφόρο τρόπο για τον επιχειρηματία με θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.