Ετοιμος ο Βιολογικός Αγιοκάμπου, Κ. Σωτηρίτσας και Βελίκας

29 October

2018

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής του και μπαίνει στο στάδιο της δοκιμαστικής λειτουργίας ο Βιολογικός Καθαρισμός Αγιοκάμπου, Κάτω Σωτηρίτσας και Βελίκας...

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής του και μπαίνει στο στάδιο της δοκιμαστικής λειτουργίας ο Βιολογικός Καθαρισμός Αγιοκάμπου, Κάτω Σωτηρίτσας και Βελίκας, ένα έργο με θετικά αποτελέσματα τόσο στους επιμέρους τομείς του φυσικού όσο και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.

Η λειτουργία του θα δώσει τη δυνατότητα να εξυπηρετηθούν εκατοντάδες οικίες, καταστήματα κι επιχειρήσεις με τη συνεχή πύκνωση του αποχετευτικού δικτύου. Να καταργηθούν σταδιακά οι απορροφητικοί βόθροι που υποβαθμίζουν την ποιότητα των υπόγειων νερών και να προστατευθεί η ποιότητα των νερών του φυσικού αποδέκτη που δεν είναι άλλος από τη θαλάσσια ζώνη.

Ο συνολικός προϋπολογισμός αυτού του μεγάλου και δύσκολου στην ολοκλήρωσή του έργου, όσον αφορά στο κομμάτι της κατασκευής της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων, ήταν 4.750.000 ευρώ, χρήματα που προήλθαν από το ΕΣΠΑ.Λίστα Ενημέρωσης