Υπογραφή σύμβασης για την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης στην Κατούνα Αιτωλοακαρνανίας

06 July

2021

Την Πέμπτη, 01 Ιουλίου 2021 υπογράφηκε σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας, κ. Γεώργιο-Θεόδωρο Αποστολάκη και του προέδρου και Διευθύνων Σύμβουλο του ομίλου TEDRA, κ. Ιωάννη Τόλιου, με σκοπό την κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου ακαθάρτων του Δ.Δ Κατούνας, συνολικού προϋπολογισμού 2.491.043,51€.

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» και αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 24 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.Λίστα Ενημέρωσης