Υπογραφή σύμβασης του έργου «Δίκτυο αποχέτευσης Ροδοτοπίου Δ. Ζίτσας»

14 April

2021

Την Πέμπτη,  08 Απριλίου 2021, υπογράφηκε σύμβαση που αφορά την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης του οικισμού Ροδοτοπίου, του Δήμου Ζίτσας, συνολικού προϋπολογισμού 4.963.637,68€ μεταξύ του Δημάρχου Ζίτσας, κ. Μιχαήλ Πλιάκου και του εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας TEDRA, κ. Ιωάννη Τόλιου.

Πρόκειται για ένα από τα τρία έργα αποχέτευσης ακαθάρτων συνολικού προϋπολογισμού 9,4 εκατ. ευρώ που έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ, στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020» και βρίσκονται στη φάση υλοποίησης

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 18 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.Λίστα Ενημέρωσης