Ανθρώπινο Δυναμικό

Στελεχιακό Δυναμικό

Ο όμιλος TEDRA, εφαρμόζει μια ανθρωποκεντρική και δίκαιη πολιτική ανθρωπίνων πόρων, με στόχο την εξασφάλιση σχέσεων αμοιβαίας συνεργασίας σε πνεύμα ειλικρινούς και αμοιβαίου σεβασμού.

Σε ένα άρτιο και υγιές εργασιακό περιβάλλον με εταιρική και κοινωνική υπευθυνότητα, οι άνθρωποι μας επιμορφώνονται, εκπαιδεύονται, παρακινούνται και εξελίσσονται.

ΓΥΝΑΙΚΕΣ
33%
ΑΝΤΡΕΣ
67%
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ/MBA
25%
AEI/TEI
75%

Ευκαιρίες Καριέρας

Εάν επιθυμείτε να ενταχθείτε στο ανθρώπινο δυναμικό του ομίλου TEDRA, μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στη διεύθυνση

Διαθέσιμες θέσεις

Διευθυντής Προμηθειών

Ο όμιλος TEDRA αναζητά ενεργά ένα δυναμικό και αφοσιωμένο επαγγελματία για τη θέση του Διευθυντή προμηθειών τεχνικών έργων με έδρα τη Λάρισα.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχιούχος Πολιτικός/Μηχανολόγος/Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Πολυτεχνικής σχολής
 • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 5 χρόνια σε κατασκευαστική/τεχνική εταιρεία
 • Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας, διαπραγματεύσεων 
 • Δεξιότητα στη λήψη αποφάσεων και εργασία με αριθμούς
 • Εμπειρία στη συλλογή και ανάλυση δεδομένων
 • Οργανωτικές ικανότητες
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση Η/Υ (MS Office- ERP)


Περιγραφή καθηκόντων:

 • Διαχείριση τμήματος προμηθειών και αγοράς υλικών
 • Σχεδίαση και χρήση εποικοδομητικών στρατηγιών προμηθειών
 • Επικοινωνία με προμηθευτές εσωτερικού και εξωτερικού 
 • Αξιολόγηση προμηθευτών και διερεύνηση εναλλακτικών λύσεων
 • Διενέργεια διαπραγματεύσεων για την επιλογή προσφοράς
 • Συνεργασία με τους Διευθυντές έργων για τη διασφάλιση της σαφήνειας των προδιαγραφών και των προσδοκιών της εταιρείας
 • Συνεχής ενημέρωση για τις εξελίξεις στον κλάδο


Παροχές:
Πλήρης απασχόληση, άριστο εργασιακό περιβάλλον, ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, συνεχής εκπαίδευση και προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης.

αποστολή βιογραφικού

Πολιτικός Μηχανικός

Ο όμιλος ΤEDRA, με ειδίκευση σε έργα διαχείρισης αποβλήτων και έδρα τη Λάρισα, αναζητά πολιτικό μηχανικό για να αναλάβει υποστηρικτικό ρόλο στη  λειτουργία της επιχείρησης.

Απαραίτητα προσόντα:

   Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού Πολυτεχνικής σχολής

   Επιθυμητή 3 έτη εργασιακή εμπειρία σε Μελετητικό γραφείο

   Επιθυμητή 3 έτη εργασιακή εμπειρία σε εργοτάξιο κατασκευής

   Επιθυμητή η κατοχή μελετητικού πτυχίου ή κατασκευαστικού πτυχίου ΜΕΚ

   Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ, των εφαρμογών Autocad, Στατικών Υπολογισμών, Πακέτου Office

   Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (γραπτά-προφορικά)

   Πνεύμα συνεργασίας, ομαδικότητας και ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης

   Υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού

   Συνέπεια, οργάνωση, δυναμισμός

   Άριστες ικανότητες επικοινωνίας

   Δυνατότητα ταξιδιών

   Συστάσεις απαραίτητες


Περιγραφή καθηκόντων:

  Υποστήριξη οργάνωσης τμήματος μελετών (βιομηχανικού σχεδιασμού, έργων ενέργειας, έργων βιοαερίου, έργων επεξεργασίας λυμάτων κλπ)

   Υποστήριξη τμήματος επιμετρήσεων και κοστολόγησης έργων

   Υποστήριξη κατασκευής έργων

   Διοικητική υποστήριξη

   Απευθείας επικοινωνία με τους δυνητικούς πελάτες στα πλαίσια του σχεδιασμού

Παροχές:
Πλήρης απασχόληση, άριστο εργασιακό περιβάλλον, ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, συνεχής εκπαίδευση και προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης.

αποστολή βιογραφικού

Στελέχωση Περιβαλλοντικού Τμήματος

Στα πλαίσια των αυξανόμενων αναγκών στελέχωσης και εξειδίκευσης του περιβαλλοντικού Τμήματος, ο όμιλος TEDRA προσφέρει ευκαιρίες καριέρας σε μηχανολόγους, ηλεκτρολόγους, χημικούς και περιβαλλοντολόγους μηχανικούς.

Απαραίτητα προσόντα:
• Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ
• Εμπειρία στο σχεδιασμό και κατασκευή αερόβιων και αναερόβιων τεχνολογιών επεξεργασίας αποβλήτων
• Αγγλική γλώσσα
• Συστάσεις απαραίτητες.

αποστολή βιογραφικού

Λίστα Ενημέρωσης