Ανθρώπινο Δυναμικό

Στελεχιακό Δυναμικό

Ο όμιλος TEDRA, εφαρμόζει μια ανθρωποκεντρική και δίκαιη πολιτική ανθρωπίνων πόρων, με στόχο την εξασφάλιση σχέσεων αμοιβαίας συνεργασίας σε πνεύμα ειλικρινούς και αμοιβαίου σεβασμού.

Σε ένα άρτιο και υγιές εργασιακό περιβάλλον με εταιρική και κοινωνική υπευθυνότητα, οι άνθρωποι μας επιμορφώνονται, εκπαιδεύονται, παρακινούνται και εξελίσσονται.

ΓΥΝΑΙΚΕΣ
33%
ΑΝΤΡΕΣ
67%
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ/MBA
25%
AEI/TEI
75%
tedra

Ευκαιρίες Καριέρας

Εάν επιθυμείτε να ενταχθείτε στο ανθρώπινο δυναμικό του ομίλου TEDRA, μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στη διεύθυνση

hr@tedraco.com

Διαθέσιμες θέσεις

Γραμματέας Διοίκησης

Ο όμιλος ΤEDRA, με έδρα τη Λάρισα, αναζητά Γραμματέα Διοίκησης για να αναλάβει υποστηρικτικό ρόλο στα Διοικητικά στελέχη του ομίλου.

Απαραίτητα προσόντα:

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

 • Πτυχίο ΑΕΙ - ΤΕΙ, Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • 2+ έτη αντίστοιχη εμπειρία σε θέση γραμματείας
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας (επαγγελματικό επίπεδο σε γραπτό – προφορικό λόγο)
 • Δεύτερη ξένη γλώσσα (επιθυμητή)
 • Άριστη γνώση Η/Υ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

 • Προφορική, γραπτή επικοινωνία
 • Χειρισμός συγκρούσεων και διαφωνιών

ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

 • Σωστή διαχείριση χρόνου
 • Αναζήτηση και αξιοποίηση πληροφοριών

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ

 • Το ενδιαφέρον για το αποτέλεσμα
 • Το ενδιαφέρον για τους ανθρώπους
 • Η επιθυμία για ανάληψη ευθυνών
 • Η ακεραιότητα - αξιοπιστία
 • Η θετική στάση στις αλλαγές
 • Η διακριτικότητα
 • Η εχεμύθεια


Περιγραφή καθηκόντων:

 • Επιμελείται για τα επαγγελματικά ραντεβού του Διευθύνοντα Συμβούλου
 • Είναι αποδέκτης των τηλεφωνικών κλήσεων της Διοίκησης τις οποίες κατανέμει στα στελέχη της εταιρίας. Φροντίζει για την τηλεφωνική επικοινωνία (μηνύματα - ενημέρωση) του Διευθύνοντα Συμβούλου από και προς πελάτες και προμηθευτές
 • Είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο και αποστολή οποιουδήποτε εγγράφου που φέρει την υπογραφή του Διευθύνοντα Συμβούλου και αποτελεί δεσμευτικό έντυπο για την εταιρία
 • Μεριμνά για δακτυλογραφήσεις κειμένων κατόπιν εντολής από τον προϊστάμενο της, για σύνταξη γραμμάτων και αναφορών και παραλαμβάνει και αποστέλλει fax-email στα ελληνικά και αγγλικά
 • Επιμελείται των επιστολών του Διευθύνοντα Συμβούλου
 • Παρακολούθηση ιστοσελίδων (Δήμων & ΔΕΥΑ κλπ.) για ανακοινώσεις που αφορούν την εταιρία και ενημέρωση του Δ.Σ.
 • Φροντίζει για την προετοιμασία των ταξιδιών του Διευθύνοντα Συμβούλου και των στελεχών (εισιτήρια, ξενοδοχείο, ντοσιέ, στατιστικά, εταιρικές κάρτες, διαφημιστικά φυλλάδια, χάρτες, χαρτοφύλακες)
 • Κρατά και ενημερώνει το αρχείο αλληλογραφίας του Διευθύνοντα Συμβούλου
 • Επίσης κρατά αρχείο διευθύνσεων συνεργατών και προμηθευτών, και αρχείο καρτελών προσωπικού, διοικητικού και λοιπού προσωπικού
 • Φροντίδα καλεσμένων για την διανομή τους στην πόλη (ξενοδοχείο)


Παροχές:
Πλήρης απασχόληση, άριστο εργασιακό περιβάλλον, ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, συνεχής εκπαίδευση και προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης.

αποστολή βιογραφικού

Πολιτικός Μηχανικός

Ο όμιλος ΤEDRA, με έδρα τη Λάρισα, αναζητά Πολιτικό Μηχανικό για να αναλάβει υποστηρικτικό ρόλο στην κατασκευή Δημοσίων και Ιδιωτικών έργων.

Ενδεδειγμένα χαρακτηριστικά:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

 • Πτυχίο ΑΕΙ, Πολιτικός Μηχανικός
 • 5+ έτη αντίστοιχη εμπειρία σε περιβαλλοντικά έργα
 • ΜΕΚ τουλάχιστον Γ
 • Χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, άριστη χρήση πακέτου Office, CAD,σχεδιαστικών πακέτων
 • Γνώση ξένων γλωσσών
 • Επικεφαλής σε εργοτάξιο κατασκευής

ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

 • Προφορική, γραπτή επικοινωνία
 • Ηγεσία (ενθάρρυνση, εμψύχωση, έμπνευση, καθοδήγηση) και παρακίνηση
 • Χειρισμός συγκρούσεων και διαφωνιών

ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

 • Ανάπτυξη οργανωτικών δομών
 • Ανάπτυξη στρατηγικού σχεδιασμού
 • Σωστή διαχείριση χρόνου
 • Αναζήτηση και αξιοποίηση πληροφοριών

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ

 • Το ενδιαφέρον για το αποτέλεσμα
 • Το ενδιαφέρον για τους ανθρώπους
 • Η επιθυμία για ανάληψη ευθυνών
 • Η πρωτοβουλία
 • Η ανεξάρτητη σκέψη
 • Η ακεραιότητα - αξιοπιστία
 • Η θετική στάση στις αλλαγές
 • Η φιλοδοξία

Παροχές:
Πλήρης απασχόληση, άριστο εργασιακό περιβάλλον, ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, συνεχής εκπαίδευση και προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης.

αποστολή βιογραφικού

Μηχανολόγος/ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

 Ο όμιλος ΤEDRA, με έδρα τη Λάρισα, αναζητά Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό για να αναλάβει υποστηρικτικό ρόλο στην κατασκευή Δημοσίων και Ιδιωτικών έργων.

Ενδεδειγμένα χαρακτηριστικά:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

 • Πτυχίο ΑΕΙ - ΤΕΙ, Μηχανολόγος – Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
 • 5+ έτη αντίστοιχη εμπειρία σε περιβαλλοντικά έργα
 • ΜΕΚ τουλάχιστον Γ
 • Χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, άριστη χρήση πακέτου Office, CAD,σχεδιαστικών πακέτων
 • Γνώση ξένων γλωσσών
 • Επικεφαλής σε εργοτάξιο κατασκευής

ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

 • Προφορική, γραπτή επικοινωνία
 • Ηγεσία (ενθάρρυνση, εμψύχωση, έμπνευση, καθοδήγηση) και παρακίνηση
 • Χειρισμός συγκρούσεων και διαφωνιών

ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

 • Ανάπτυξη οργανωτικών δομών
 • Ανάπτυξη στρατηγικού σχεδιασμού
 • Σωστή διαχείριση χρόνου
 • Αναζήτηση και αξιοποίηση πληροφοριών

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ

 • Το ενδιαφέρον για το αποτέλεσμα
 • Το ενδιαφέρον για τους ανθρώπους
 • Η επιθυμία για ανάληψη ευθυνών
 • Η πρωτοβουλία
 • Η ανεξάρτητη σκέψη
 • Η ακεραιότητα - αξιοπιστία
 • Η θετική στάση στις αλλαγές
 • Η φιλοδοξία

Παροχές:
Πλήρης απασχόληση, άριστο εργασιακό περιβάλλον, ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, συνεχής εκπαίδευση και προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης.

αποστολή βιογραφικού

Λίστα Ενημέρωσης