Ανθρώπινο Δυναμικό

Στελεχιακό Δυναμικό

Ο όμιλος TEDRA, εφαρμόζει μια ανθρωποκεντρική και δίκαιη πολιτική ανθρωπίνων πόρων, με στόχο την εξασφάλιση σχέσεων αμοιβαίας συνεργασίας σε πνεύμα ειλικρινούς και αμοιβαίου σεβασμού.

Σε ένα άρτιο και υγιές εργασιακό περιβάλλον με εταιρική και κοινωνική υπευθυνότητα, οι άνθρωποι μας επιμορφώνονται, εκπαιδεύονται, παρακινούνται και εξελίσσονται.

ΓΥΝΑΙΚΕΣ
33%
ΑΝΤΡΕΣ
67%
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ/MBA
25%
AEI/TEI
75%
tedra

Ευκαιρίες Καριέρας

Εάν επιθυμείτε να ενταχθείτε στο ανθρώπινο δυναμικό του ομίλου TEDRA, μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στη διεύθυνση

hr@tedraco.com

Διαθέσιμες θέσεις

Πολιτικός Μηχανικός

Ο όμιλος ΤEDRA, με έδρα τη Λάρισα, αναζητά Πολιτικό Μηχανικό για να αναλάβει υποστηρικτικό ρόλο στην κατασκευή Δημοσίων και Ιδιωτικών έργων.

Ενδεδειγμένα χαρακτηριστικά:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

 • Πτυχίο ΑΕΙ, Πολιτικός Μηχανικός
 • 5+ έτη αντίστοιχη εμπειρία σε περιβαλλοντικά έργα
 • ΜΕΚ τουλάχιστον Γ
 • Χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, άριστη χρήση πακέτου Office, CAD,σχεδιαστικών πακέτων
 • Γνώση ξένων γλωσσών
 • Επικεφαλής σε εργοτάξιο κατασκευής

ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

 • Προφορική, γραπτή επικοινωνία
 • Ηγεσία (ενθάρρυνση, εμψύχωση, έμπνευση, καθοδήγηση) και παρακίνηση
 • Χειρισμός συγκρούσεων και διαφωνιών

ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

 • Ανάπτυξη οργανωτικών δομών
 • Ανάπτυξη στρατηγικού σχεδιασμού
 • Σωστή διαχείριση χρόνου
 • Αναζήτηση και αξιοποίηση πληροφοριών

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ

 • Το ενδιαφέρον για το αποτέλεσμα
 • Το ενδιαφέρον για τους ανθρώπους
 • Η επιθυμία για ανάληψη ευθυνών
 • Η πρωτοβουλία
 • Η ανεξάρτητη σκέψη
 • Η ακεραιότητα - αξιοπιστία
 • Η θετική στάση στις αλλαγές
 • Η φιλοδοξία

Παροχές:
Πλήρης απασχόληση, άριστο εργασιακό περιβάλλον, ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, συνεχής εκπαίδευση και προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης.

αποστολή βιογραφικού

Μηχανολόγος/ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

 Ο όμιλος ΤEDRA, με έδρα τη Λάρισα, αναζητά Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό για να αναλάβει υποστηρικτικό ρόλο στην κατασκευή Δημοσίων και Ιδιωτικών έργων.

Ενδεδειγμένα χαρακτηριστικά:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

 • Πτυχίο ΑΕΙ - ΤΕΙ, Μηχανολόγος – Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
 • 5+ έτη αντίστοιχη εμπειρία σε περιβαλλοντικά έργα
 • ΜΕΚ τουλάχιστον Γ
 • Χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, άριστη χρήση πακέτου Office, CAD,σχεδιαστικών πακέτων
 • Γνώση ξένων γλωσσών
 • Επικεφαλής σε εργοτάξιο κατασκευής

ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

 • Προφορική, γραπτή επικοινωνία
 • Ηγεσία (ενθάρρυνση, εμψύχωση, έμπνευση, καθοδήγηση) και παρακίνηση
 • Χειρισμός συγκρούσεων και διαφωνιών

ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

 • Ανάπτυξη οργανωτικών δομών
 • Ανάπτυξη στρατηγικού σχεδιασμού
 • Σωστή διαχείριση χρόνου
 • Αναζήτηση και αξιοποίηση πληροφοριών

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ

 • Το ενδιαφέρον για το αποτέλεσμα
 • Το ενδιαφέρον για τους ανθρώπους
 • Η επιθυμία για ανάληψη ευθυνών
 • Η πρωτοβουλία
 • Η ανεξάρτητη σκέψη
 • Η ακεραιότητα - αξιοπιστία
 • Η θετική στάση στις αλλαγές
 • Η φιλοδοξία

Παροχές:
Πλήρης απασχόληση, άριστο εργασιακό περιβάλλον, ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, συνεχής εκπαίδευση και προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης.

αποστολή βιογραφικού

Λίστα Ενημέρωσης