Υπογραφή σύμβασης για την αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Ελασσόνας

Την Τετάρτη,  9 Φεβρουαρίου 2022, υπογράφηκε σύμβαση που αφορά την αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του δημοτικού διαμερίσματος Ελασσόνας, συνολικού προϋπολογισμού 4.300.000,00€, μεταξύ του Δημάρχου Ελασσόνας, κ. Νικόλαο Γάτσα, του προέδρου της ΔΕΥΑ Ελασσόνας, κ. Αθανάσιο Γεροφωκά και του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου του ομίλου TEDRA, κ. Ιωάννη Τόλιου.

Το συγκεκριμένο έργο περιβαλλοντικής προστασίας πρόκειται να αναβαθμίσει και να βελτιώσει ουσιαστικά σημαντικά τη ζωή των κατοίκων της τοπικής κοινωνίας.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 24 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Previous

Νέα επένδυση του ομίλου TEDRA

Υπογραφή σύμβασης για την κατασκευή του δικτύου ύδρευσης Παραμυθιάς

Next