Κατασκευή Πρότυπου Νεφρολογικού Κέντρου Πάτρας

Στο πλαίσιο της συνέχισης της συνεργασίας με την εταιρία Ariti SA, o όμιλος TEDRA εκκίνησε τις εργασίες για την κατασκευή του Πρότυπου Νεφρολογικού Κέντρου Πάτρας,

Περισσότερα