Τεχνικά και περιβαλλοντικά έργα στη γαλακτοβιομηχανία ΟΜΗΡΟΣ

Ο όμιλος TEDRA ξεκίνησε συνεργασία με τη γαλακτοβιομηχανία ΟΜΗΡΟΣ, για την οποία έχει εφαρμόσει καινοτόμες λύσεις μέσω των τεχνικών αλλά και των περιβαλλοντικών υπηρεσιών του.

Περισσότερα