Έτοιμος ο Βιολογικός Αγιοκάμπου, Κ. Σωτηρίτσας και Βελίκας

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής του και μπαίνει στο στάδιο της δοκιμαστικής λειτουργίας ο Βιολογικός Καθαρισμός Αγιοκάμπου, Κάτω Σωτηρίτσας και Βελίκας.

Περισσότερα