Υπογραφή σύμβασης του έργου “Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων Δ.Ε. Ιωαννίνων”

Σήμερα, στις 12 Ιουλίου 2019, ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Ι. και Δήμαρχος Ιωαννιτών, κ. Μπέγκας και ο Πρόεδρος της αναδόχου TEDRA, κ. Τόλιος υπέγραψαν τη σύμβαση για την έναρξη της κατασκευής του δικτύου αποχέτευσης Ιωαννίνων, ένα μεγάλο έργο για την περιοχή, συνολικού προϋπολογισμού 19,5 εκ. ευρώ. 
Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή ολοκληρωμένων δικτύων συλλογής και μεταφοράς αποχέτευσης στους οικισμούς Καρδαμίτσια, Εξοχή (Νέα Ζωή), Τσιφλικόπουλο, Δροσιά – Πεντέλη, Κ. Νεοχωρόπουλο και Σεισμόπληκτα. Αυτοί είναι οικισμοί εντός της λεκάνης του ρέματος Λαγκάτσι που καταλήγει στη λίμνη Παμβώτιδα. Το νερό της λίμνης Παμβώτιδας προέρχεται από φυσικές πηγές και χειμάρρους και η επιφάνεια του είναι 23 km2, το βάθος του είναι 13 μέτρα και η περίμετρος του είναι 33 χιλιόμετρα.

Για το έργο αυτό, θα εγκατασταθούν έξι νέοι σταθμοί άντλησης λυμάτων για τη μεταφορά των λυμάτων. Το συνολικό μήκος των προτεινόμενων εσωτερικών δικτύων και των βαρυτικών αγωγών μεταφοράς είναι 55,5 χλμ. και των καταθλιπτικών αγωγών 6,57 χλμ. Τέλος, στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται η κατασκευή 3.750 ιδιωτικών συνδέσεων. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, είναι 36 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Previous

Τεχνικά και περιβαλλοντικά έργα στη γαλακτοβιομηχανία ΟΜΗΡΟΣ

O Όμιλος TEDRA στην έκθεση FOODTECH 2019

Next