Υπογραφή σύμβασης για την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης στην Κατούνα Αιτωλοακαρνανίας

Την Πέμπτη, 01 Ιουλίου 2021 υπογράφηκε σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας, κ. Γεώργιο-Θεόδωρο Αποστολάκη και του προέδρου και Διευθύνων Σύμβουλο του ομίλου TEDRA, κ. Ιωάννη Τόλιου, με σκοπό την κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου ακαθάρτων του Δ.Δ Κατούνας, συνολικού προϋπολογισμού 4.931.000,00 €.

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» και αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 24 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Previous

Υπογραφή συμβάσεων για έργα υποδομών αποχέτευσης του Δήμο Ιωαννιτών

Υπογραφή σύμβασης για την κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων στην Κρανέα Ελασσόνας

Next