Υπογραφή σύμβασης για την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στις Δ.Ε. Άνω & Κάτω Λεχωνίων του Δ. Βόλου

Την Τετάρτη,  10 Μαρτίου 2022, υπεγράφη σύμβαση για την κατασκευή βαρυτικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στις Δημοτικές Ενότητες Άνω Λεχωνίων και Κάτω Λεχωνίων του Δήμου Βόλου, συνολικού προϋπολογισμού 4.080.000 €. Η σύμβαση υπεγράφη μεταξύ του προέδρου της ΔΕΥΑΜΒ, κ. Γεώργιο Τόρη και του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου του ομίλου TEDRA, κ. Ιωάννη Τόλιου.

Το έργο της αποχέτευσης των Λεχωνίων, με την κατασκευή κλειστών και σύγχρονων δικτύων αποτελεί έργο υψίστης σημασίας τόσο για την προστασία του περιβάλλοντος όσο και του υπόγειου υδροφορέα, με σκοπό τον περιορισμό της ανεξέλεγκτης διάθεσης των οικιακών λυμάτων.

 Η συνολική διάρκεια του έργου είναι 24  μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Previous

Κοπή πίτας ομίλου TEDRA 2022

Υπογραφή σύμβασης για την κατασκευή νέου κεντρικού αγωγού αποχέτευσης Καμένων Βούρλων

Next