Υπογραφή σύμβασης για έργο ύδρευσης στις ενότητες Βόλου & Νέας Ιωνίας

Την Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2021, υπεγράφη στη Δ.Ε.Υ.Α.Μ. Βόλου σύμβαση που αφορά τον εκσυγχρονισμό του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του πολεοδομικού συγκροτήματος των ενοτήτων Βόλου και Νέας Ιωνίας – (δυτικός τομέας) για την εξασφάλιση επαρκούς πόσιμου νερού, συνολικού προϋπολογισμού 5.300.000€.

Τόσο ο κ. Τόρης Γεώργιος, Πρόεδρος του ΔΣ της Δ.Ε.Υ.Α.Μ. Βόλου, όσο και ο Προέδρος & Δ/νων Σύμβουλος του Ομίλου TEDRA και ανάδοχος του έργου κ. Ιωάννης Τόλιου, υπογράμμισαν τη μεγάλη σημασία του έργου για την αναβάθμιση της ζωής των κατοίκων της τοπικής κοινωνίας, την περιβαλλοντική προστασία με σαφή προστιθέμενη αξία στην ανάπτυξη της περιοχής.

Η συνολική διάρκεια του έργου είναι 23 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Previous

Κατασκευή νέας γέφυρας Αράχθου ποταμού

Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας ομίλου TEDRA 2021

Next